www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vienan Kemin vesistöalue - Muojärvi - l

Vesistöennusteet > Vienan Kemin vesistöalue > Muojärvi - l > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.40 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.98 - 6.44 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.98 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.23 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 5.66 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 6.44 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.97 m3/s ja maksimiarvo 7.14 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1997 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 24.48 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 37.00 m3/s, se on havaittu 27.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 11.95 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           14.77           1.914          
  2           23.51           1.214          
  3           25.98           1.542          
  4           27.56           1.819          
  5           28.73           2.044          
  6           29.67           2.231          
  7           30.44           2.390          
  8           31.10           2.528          
  9           31.68           2.651          
  10           32.20           2.761          
  15           34.15           3.185          
  20           35.51           3.488          
  30           37.42           3.915          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           38.77           4.218          
  50           39.81           4.454          
  60           40.66           4.647          
  70           41.38           4.810          
  80           41.99           4.952          
  90           42.54           5.077          
  100           43.03           5.189          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7401000 Muojärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto