www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vienan Kemin vesistöalue - Muojärvi - l

Vesistöennusteet > Vienan Kemin vesistöalue > Muojärvi - l > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 253.05 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 253.05 - 253.05 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 253.05 m, 75 % todennäköisyydellä yli 253.05 m, 25 % todennäköisyydellä yli 253.05 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 253.05 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 253.05 m ja maksimiarvo 253.09 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 253.35 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 253.57 m, se on havaittu 27.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 253.13 m.
  • Havainnot asemalta 7401000 Muojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.02. vedenkorkeus on keskimäärin 253.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 253.01 - 253.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 253.01 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.02. vedenkorkeus on keskimäärin 252.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.99 - 253.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 252.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.95 - 252.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 252.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.94 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 252.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.95 - 252.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.93 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto