www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Kokonaisfosforikuormitus: Paimionjoen vesistöalue - Paimionjoki

FOSFORI | TYPPI | KIINTOAINE

 

Fosforikuorma

Fosforikuorma

Fosfori summakuorma

Fosfori summakuorma
 
Fosfori summakuorma

Fosforipitoisuus

Fosforipitoisuus

Virtaama

Virtaama
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto