VESIMITTARI - Vedenlaatu Nyt
Tulokset havaintopaikoilta Tulokset muuttujittain Linkkejä Sivustolla voit tarkastella Lounais-Suomen jokien vedenlaatua ja kuormitusta lähes reaaliajassa. Tiedot perustuvat jatkuvatoimisiin vedenlaatumittareihin ja kuvat päivittyvät vähintään kerran vuorokaudessa.

Pääset tietoihin klikkaamalla vasemmalla olevia linkkejä tai suoraan kartalta.Mittarit mittaavat puolen tunnin välein veden sameutta ja nitraattityppipitoisuutta sekä yhdellä asemalla lisäksi happipitoisuutta. Sameudesta lasketaan sekä kokonaisfosfori- että kiintoainepitoisuus ja nitraatista kokonaistyppipitoisuus useimmilla asemilla. Lisäksi Laajoen ja Kokemäenjoen asemilla mitataan orgaanisen kokonaishiilen ja liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuusvaihtelua. Ravinne- ja kiintoainekuormitus saadaan yhdistämällä vedenlaatu- ja virtaamatiedot.

Tulokset on alustavasti tarkastettu, mutta ne voivat muuttua lopullisen tarkastuksen myötä.

Vedenlaatuasemista ja niiden ylläpidosta vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus. Vedenlaatuaineistojen alustavasta laadunvarmennuksesta vastaa Luode Consulting Oy. Virtaamatietojen oikeellisuudesta vastaa Suomen ympäristökeskus yhdessä tiedon toimittajien kanssa.

Kuvia käytettäessä tulee päivämäärän lisäksi mainita: "Alkuperäiset kuvat VESIMITTARI Vedenlaatu Nyt -palvelusta. Aineiston on tuottanut Varsinais-Suomen ELY-keskus/SYKE."

Lisätietoja:
  • Janne Suomela, Varsinais-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Antti Taskinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Maria Kämäri, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaisuja:
Ely Syke Luode