www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistöalueella suurten järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden tavallista korkeammalla. Järvien vedenkorkeudet ovat pakastuneen sään johdosta laskussa Saimaata lukuun ottamatta. Lunta on kertynyt hieman tavallista vähemmän. Vuoksen vesistöalueen keskimääräinen lumen vesiarvo on noin 50 mm, kun se normaalisti on tähän aikaan vuodesta noi 80 mm. Sään ennustetaan lauhtuvan lähipäivinä, muttei kuitenkaan sulata lunta vielä merkittävästi.

Saimaan vedenpinta on noussut noin 35 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeuden nousu tasaantuu ja kääntyy helmikuun lopulla hiljalleen laskuun, mikäli lopputalvesta ei tule tavallista leudompi ja sateinen. Saimaalla aloitettiin joulukuun puolivälissä lisäjuoksutukset vedenkorkeuden nousun hillitsemiseksi. Saimaan vedenkorkeus pysyy ennusteen mukaan kesään asti varsin korkealla.

Pielisen vedenkorkeus on 60 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä. Vedenkorkeus on ajankohdalle tyypilliseen tapaan laskussa, jonka ennustetaan jatkuvan ainakin maaliskuun puoliväliin asti.

Kallaveden pinta on 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Vedenkorkeus on laskenut joulukuun alun huipusta jo noin 30 cm. Vedenkorkeuden ennustetaan jatkavan laskua ainakin maaliskuulle asti, vaikka lisäjuoksutukset Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padolta on lopetettu.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.01.2021).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eimisjärvi - Lauttalammit (Eimisjärvi)
Melakko-Loitimo (Loitimo Oskolankoski)
Ruskeakoski
Vääräkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto