logo
 

Vesistömallijärjestelmä: Vesistöennusteet, tulvavaroitukset ja vesitilannekartat

Ennusteet vesistöalueittain:
Tuntiennusteet vesistöalueittain:
Vesistilannekartat:


Valunta

Vedenkorkeus

Pohjavesi

Lumikuorma
Lisäksi:   Sadevaroitukset vesistöalueittain - viimeinen 24 h  |  Sadevaroitukset vesistöalueittain - 3 vrk:n ennuste  |  Kattojen lumikuorma  |  Meritulvakartat  |  Vesivoimavarastojen täyttymisaste  |  Tulovirtaaman energia  |  Pohjavesiennusteet  |  Maankosteusennusteet  |  Vesistöennustekooste  |  Vesitilannekarttakooste
 

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 01.10. - 31.10.2023
Päivitetty 01.10.2023 kello 23.35. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Lappajärvi Reis-Vuohtojärvi Liinamaa Hirvikoski ei Kylmäk. Jouttikoski Montta Pyhäkoski Oulujärvi Melalahti Oulujärvi Vuottolahti Venetjärvi Kattilakoski Hanhikoski Herrfors Kuorasjärvi Killinkoski Ruotsalainen Heinola Pielisjoki Kaltimo Pielinen Ahveninen Lämsänkoski kokonaisvirtaama Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama Alajärvi Kuotesjärvi Kuorasjärvi Kätkänjärvi Ähtärinjärvi Näsijärvi Kivijärvi Konnivesi Pyhäjärvi Vuotjärvi Salahminjärvi Unnukka, Taipale ylä Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
04 Vuoksen vesistöalue
Pielinen Ahveninen   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Unnukka, Taipale ylä   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Salahminjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Vuotjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Pielisjoki Kaltimo   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
14 Kymijoen vesistöalue
Ruotsalainen Heinola   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pyhäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Konnivesi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kivijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(suositusraja)
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Näsijärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Ähtärinjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Killinkoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
42 Kyrönjoen vesistöalue
Jouttikoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(virtaamaraja Kyrkösjärven ohijuoksutuksen aloittamiseksi)
 
44 Lapuanjoen vesistöalue
Kätkänjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kuorasjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Kuotesjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Kuorasjärvi   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
Hirvikoski ei Kylmäk.   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(suurin sallittu juoksutus)
Liinamaa   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Lappajärvi   varoitus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Alajärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
Herrfors   huomautus suuresta virtaamasta
Hanhikoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Kattilakoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
49 Perhonjoen vesistöalue
Venetjärvi   huomautus suuresta virtaamasta
 
53 Kalajoen vesistöalue
Reis-Vuohtojärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
 
57 Siikajoen vesistöalue
Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan juoksutuskapasiteetin ylitys)
Lämsänkoski kokonaisvirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan koneistovirtaaman ylitys)
 
59 Oulujoen vesistöalue
Oulujärvi Vuottolahti   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Oulujärvi Melalahti   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
Pyhäkoski   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Montta   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Pielinen Ahveninen (Tervalampi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+94,39 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.9.2023 on NN+94,24 m.

Unnukka, Taipale ylä (Taipaleen kanava) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+81,21 m ylityksestä 9.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 klo 20 on NN+81,21 m.

Salahminjärvi (Kortepuro) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+109,17 m ylityksestä 9.10.2023.

Vuotjärvi (Irvinlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+95,01 m ylityksestä 18.10.2023.

Pielisjoki Kaltimo (Nesterinsaari) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 412,4 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 30.9.2023 on 356,7 m³/s.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Ruotsalainen Heinola (Jyrängönkoski) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+77,62 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 klo 18 on NN+77,54 m.

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+65,25 m ylityksestä 9.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 30.9.2023 on NN+65,18 m.

Konnivesi (Norjavuori) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+77,40 m ylityksestä 7.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 29.9.2023 on NN+77,32 m.

Kivijärvi (Pieni Koiraniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+130,80 m ylityksestä 10.10.2023.
Raja on säännöstelyn suositusraja.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 klo 16 on NN+130,83 m.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Näsijärvi (Naistenlahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+95,25 m ylityksestä 20.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 30.9.2023 on NN+95,16 m.

Ähtärinjärvi (Niemiaho) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N60+154,35 m ylityksestä 25.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 klo 21 on N60+154,21 m.

Killinkoski (Sihvonen) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 37,3 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 4 vuodessa.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 37,3 m³/s.

 
42 Kyrönjoen vesistöalue

Jouttikoski (Keltamäki) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ylitys.
Raja 30m3/s on Kyrkösjärven ohijuoksutuksen aloittamiseksi.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 34,4 m³/s.

 
44 Lapuanjoen vesistöalue

Kätkänjärvi (Jokiniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+149,35 m ylityksestä 4.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 on N43+149,31 m.

Kuorasjärvi (Myllylahti) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+105,90 m ylityksestä 30.9.2023.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 klo 16 on N43+105,90 m.

Kuotesjärvi (Pirunkorpi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+112,65 m ylityksestä 10.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 klo 16 on N43+112,65 m.

Kuorasjärvi (Myllylahti) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 4,5 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 4,4 m³/s.

Hirvikoski ei Kylmäk. (Konivuori) Ennustekuvat
Varoitusrajan 15.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 15m3/s on suurin sallittu juoksutus.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 14,7 m³/s.

Liinamaa (Liinamaa) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+24.75 m ennustetaan ylittyvän.
Rajan 24,75m ylittyessä vesi nousee pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 klo 17 on N43+25,27 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Lappajärvi (Niska) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+70,43 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 klo 17 on N60+70,25 m.

Alajärvi (Savimäki) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan N43+104,00 m ylityksestä 1.10.2023.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 on N43+104,06 m.

Herrfors (Torpet) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 39,2 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 37,7 m³/s.

Hanhikoski (Hanhikoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 23.7 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 30.9.2023 on 30,3 m³/s.

Kattilakoski (Kattilakoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 29.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 30,1 m³/s.

 
49 Perhonjoen vesistöalue

Venetjärvi (Kairenevan kytömaa) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 4,7 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 4,7 m³/s.

 
53 Kalajoen vesistöalue

Reis-Vuohtojärvi (Salmensuu) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+113.88 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 1.10.2023 on N60+113,74 m.

 
57 Siikajoen vesistöalue

Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 50.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 50m3/s on Uljuan juoksutuskapasiteetti.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 50,9 m³/s.

Lämsänkoski kokonaisvirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 30m3/s on Uljuan koneistovirtaama.
Havaittu virtaama 1.10.2023 on 51,2 m³/s.

 
59 Oulujoen vesistöalue

Oulujärvi Vuottolahti (Kirppuniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+122,94 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.9.2023 klo 22 on NN+122,76 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Oulujärvi Melalahti (Varissaari) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+122,96 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 30.9.2023 klo 22 on NN+122,78 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

Pyhäkoski (Pyhäkoski) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 30.9.2023 on 473,1 m³/s.

Montta (Kämäränniemi) Ennustekuvat
Varoitusrajan 500.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 30.9.2023 on 411,9 m³/s.