Vesistömallijärjestelmä: Vesistöennusteet, tulvavaroitukset ja vesitilannekartat

Ennusteet vesistöalueittain:
Tuntiennusteet vesistöalueittain:
Vesistilannekartat:


Valunta

Vedenkorkeus

Pohjavesi

Vuorokausisadanta
Lisäksi:   Sadevaroitukset vesistöalueittain - viimeinen 24 h  |  Sadevaroitukset vesistöalueittain - 3 vrk:n ennuste  |  Kattojen lumikuorma  |  Vesivoimavarastojen täyttymisaste  |  Tulovirtaaman energia  |  Pohjavesiennusteet  |  Maankosteusennusteet  |  Vesistöennustekooste  |  Vesitilannekarttakooste
 

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 17.10. - 16.11.2021
Päivitetty 17.10.2021 kello 20.52. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Isojärvi Perniönjoki Haapajärven juoksutus Vietonen Kaaranneskoski Kemijärvi ala Hyyppä Ullavanjärvi Puskamarkki Lämsänkoski kokonaisvirtaama Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama Lämsänkosken ohijuoksutus Vissaveden tekojärvi Alajärvi Karhijärvi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
24 Kiskonjoen vesistöalue
Perniönjoki   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
36 Karvianjoen vesistöalue
Isojärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
Karhijärvi   huomautus ennustetusta tavoiterajan ylityksestä
 
38 Teuvanjoen vesistöalue
Puskamarkki   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
47 Ähtävänjoen vesistöalue
Alajärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
49 Perhonjoen vesistöalue
Ullavanjärvi   huomautus ennustetusta vedenkorkeusrajan ylityksestä
Vissaveden tekojärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
 
50 Kälviänjoen vesistöalue
Hyyppä   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
57 Siikajoen vesistöalue
Lämsänkosken ohijuoksutus   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan juoksutuskapasiteetin ylitys)
Lämsänkoski kokonaisvirtaama   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(Uljuan koneistovirtaaman ylitys)
 
65 Kemijoen vesistöalue
Kemijärvi ala   huomautus ennustetusta korkeasta vedenpinnasta
 
67 Tornionjoen vesistöalue
Vietonen Kaaranneskoski   huomautus suuresta virtaamasta
 
84 Perämeren rannikkoalue
Haapajärven juoksutus   huomautus suuresta virtaamasta

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
24 Kiskonjoen vesistöalue

Perniönjoki (Perniö) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+3.18 m ennustetaan ylittyvän.
Rajan 3,18m ylittyessä vesi nousee pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 17.10.2021 klo 17 on N60+2,02 m.

 
36 Karvianjoen vesistöalue

Isojärvi (Heinilä) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+35.0 m ennustetaan ylittyvän.
Havaittu vedenkorkeus 17.10.2021 klo 17 on N60+34,79 m.

Karhijärvi (Lahdensuu) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+52.25 m ennustetaan ylittyvän.
Raja N60+52,25 m on tavoiteraja.
Havaittu vedenkorkeus 17.10.2021 klo 13 on N60+52,19 m.

 
38 Teuvanjoen vesistöalue

Puskamarkki (Österlund) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+20,57 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 17.10.2021 klo 18 on NN+19,55 m.

 
47 Ähtävänjoen vesistöalue

Alajärvi (Savimäki) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+104,00 m ylityksestä 22.10.2021.
Havaittu vedenkorkeus 17.10.2021 on N43+103,80 m.

 
49 Perhonjoen vesistöalue

Ullavanjärvi (Kaatokari) Ennustekuvat
Varoitusrajan N43+113.3 m ennustetaan ylittyvän.

Vissaveden tekojärvi (Ketunpesäneva) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan N43+96,50 m ylityksestä 26.10.2021.
Havaittu vedenkorkeus 17.10.2021 klo 17 on N43+96,16 m.

 
50 Kälviänjoen vesistöalue

Hyyppä (Simukkala) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 29,8 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 17.10.2021 on 27,0 m³/s.

 
57 Siikajoen vesistöalue

Lämsänkosken ohijuoksutus (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 5.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Havaittu virtaama 17.10.2021 on 0,3 m³/s.

Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 50.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 50m3/s on Uljuan juoksutuskapasiteetti.
Havaittu virtaama 17.10.2021 on 47,9 m³/s.

Lämsänkoski kokonaisvirtaama (Lämsä) Ennustekuvat
Varoitusrajan 30.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Raja 30m3/s on Uljuan koneistovirtaama.
Havaittu virtaama 17.10.2021 on 48,2 m³/s.

 
65 Kemijoen vesistöalue

Kemijärvi ala (Tuulanniemi) Ennustekuvat
Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N43+148,97 m,
joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus 17.10.2021 klo 17 on N43+148,80 m.
Automaattisen arvion mukaan aiheutuu yli 0 hehtaarin
laajuinen tulva-alue, jolla ei asu kukaan.

 
67 Tornionjoen vesistöalue

Vietonen Kaaranneskoski (Kaaraneskoski) Ennustekuvat
Virtaama on tänään tasolla 39,7 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 5 vuodessa.
Havaittu virtaama 16.10.2021 on 23,3 m³/s.

 
84 Perämeren rannikkoalue

Haapajärven juoksutus (Kenttäkangas) Ennustekuvat
Virtaama oli eilen tasolla 1,3 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.