logo
 

Vesistömallijärjestelmä: Vesistöennusteet, tulvavaroitukset ja vesitilannekartat

Ennusteet vesistöalueittain:
Tuntiennusteet vesistöalueittain:
Vesistilannekartat:


Valunta

Vedenkorkeus

Pohjavesi

Lumikuorma
Lisäksi:   Sadevaroitukset vesistöalueittain - viimeinen 24 h  |  Sadevaroitukset vesistöalueittain - 3 vrk:n ennuste  |  Kattojen lumikuorma  |  Meritulvakartat  |  Vesivoimavarastojen täyttymisaste  |  Tulovirtaaman energia  |  Pohjavesiennusteet  |  Maankosteusennusteet  |  Vesistöennustekooste  |  Vesitilannekarttakooste
 

Järvien ja jokien vedenkorkeus-, virtaama- ja tulvavaroitukset ennustejaksolla 31.03. - 30.04.2023
Päivitetty 31.03.2023 kello 17.49. Ennustekuvat voivat olla edellisestä ennusteajosta.

Loimijoki Maurialankoski Perniönjoki Nummenjoki Pirkkula Pyhäjärvi - luusua Lohjanjärvi Tuusulanjärvi Puula / Ryökäsvesi-Liekune Pyhäjärvi Kiuruvesi Tenojoen vesistöalue Paatsjoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Tornionjoen vesistöalue Näätämöjoen vesistöalue Tulomajoen vesistöalue Koutajoen vesistöalue Simojoen vesistöalue Kuivajoen vesistöalue Iijoen vesistöalue Vienan Kemin vesistöalue Oulujoen vesistöalue Kiiminginjoen vesistöalue Siikajoen vesistöalue Pyhäjoen vesistöalue Kalajoen vesistöalue Vuoksen vesistöalue Jänisjoen vesistöalue Kymijoen vesistöalue Perhonjoen vesistöalue Ähtävänjoen vesistöalue Lapuanjoen vesistöalue Kyrönjoen vesistöalue Karvianjoen vesistöalue Kokemäenjoen vesistöalue Eurajoen vesistöalue Aurajoen vesistöalue Paimionjoen vesistöalue Karjaanjoen vesistöalue Vantaanjoen vesistöalue Porvoonjoen vesistöalue Lestijoen vesistöalue Kälviänjoen vesistöalue Uskelanjoen vesistöalue Mustijoen vesistöalue Koskenkylänjoen vesistöalue Virojoen vesistöalue Närpiönjoen vesistöalue Tohmajoen vesistöalue Hiitolanjoen vesistöalue Urpalanjoen vesistöalue Summajoen vesistöalue Sirppujoen vesistöalue Lapväärtinjoen vesistöalue Ilolanjoen vesistöalue Sipoonjoen vesistöalue Siuntionjoen vesistöalue Kiskonjoen vesistöalue Mynäjoen vesistöalue Lapinjoen vesistöalue Teuvanjoen vesistöalue Maalahdenjoen vesistöalue Laihianjoen vesistöalue Kruunupyynjoen vesistöalue Taasianjoen vesistöalue Suomenlahden rannikkoalue Temmesjoen vesistöalue Pattijoen ja Piehinginjoen vesistöalueet Hounijoen vesistöalue
04 Vuoksen vesistöalue
Kiuruvesi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
14 Kymijoen vesistöalue
Pyhäjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Puula / Ryökäsvesi-Liekune   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
(säännöstelyn ohjeraja)
 
21 Vantaanjoen vesistöalue
Tuusulanjärvi   ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä
 
23 Karjaanjoen vesistöalue
Lohjanjärvi   ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan ylityksestä
Nummenjoki Pirkkula   huomautus tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
 
24 Kiskonjoen vesistöalue
Perniönjoki   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)
 
34 Eurajoen vesistöalue
Pyhäjärvi - luusua   huomautus ennustetusta suuresta virtaamasta
 
35 Kokemäenjoen vesistöalue
Loimijoki Maurialankoski   huomautus ennustetusta tulva- tai virtaamarajan ylityksestä
(vesi nousee pelloille)

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Ilmoitus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.


Varoitus/huomautus annetaan 11 tai 32 vuorokauden jaksolta vedenkorkeudesta, virtaamasta, tulvasta. Vedenkorkeus, virtaama ja tulva voi kasvaa jakson jälkeen. Varoitukset perustuvat tarkistamattomiin havaintoihin. Katso tilanne tarkemmin ennustekuvista.

Automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä auttaa viranomaisia vesitilanteen seurannassa ja tarvittaessa tulvantorjuntaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat tulvantorjunnasta yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Jos tulvaa ei pystytä estämään ja riski omaisuusvahingoista kasvaa, paikalliset palo- ja pelastusviranomaiset ja kunnat antavat asukkaille ohjeita tulvatilanteeseen varautumisesta.
 

 
04 Vuoksen vesistöalue

Kiuruvesi (Lapinsalmi) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+87,90 m ylityksestä 31.3.2023.
Havaittu vedenkorkeus 31.3.2023 klo 13 on NN+88,22 m.

 
14 Kymijoen vesistöalue

Pyhäjärvi (Kellolahti) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+65,25 m ylityksestä 2.4.2023.
Havaittu vedenkorkeus 30.3.2023 on NN+65,28 m.

Puula / Ryökäsvesi-Liekune (Telakkaniemi) Ennustekuvat
Ilmoitus ennustetusta säännöstelyrajan NN+94,40 m ylityksestä 30.4.2023.
Raja on säännöstelyn ohjeraja.
Havaittu vedenkorkeus 31.3.2023 on NN+94,46 m.

 
21 Vantaanjoen vesistöalue

Tuusulanjärvi (Piilioja) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+37,60 m ylityksestä 30.3.2023.
Havaittu vedenkorkeus 31.3.2023 klo 07 on NN+37,67 m.

 
23 Karjaanjoen vesistöalue

Lohjanjärvi (Jaakonmöljä) Ennustekuvat
Ilmoitus säännöstelyrajan NN+31,50 m ylityksestä 31.3.2023.
Havaittu vedenkorkeus 31.3.2023 klo 12 on NN+31,55 m.

Nummenjoki Pirkkula (Pirkkula) Ennustekuvat
Varoitusrajan 15.0 m³/s ylitys.
Havaittu virtaama 31.3.2023 on 15,3 m³/s.

 
24 Kiskonjoen vesistöalue

Perniönjoki (Perniö) Ennustekuvat
Varoitusrajan N60+3.18 m ennustetaan ylittyvän.
Rajan 3,18m ylittyessä vesi nousee pelloille.
Havaittu vedenkorkeus 31.3.2023 klo 13 on N60+2,50 m.

 
34 Eurajoen vesistöalue

Pyhäjärvi - luusua (Kauttua) Ennustekuvat
Virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 12,3 m³/s,
joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu virtaama 31.3.2023 on 9,7 m³/s.

 
35 Kokemäenjoen vesistöalue

Loimijoki Maurialankoski (Yli-Jaakkola) Ennustekuvat
Varoitusrajan 100.0 m³/s ennustetaan ylittyvän.
Vesi nousee pelloille
Havaittu virtaama 31.3.2023 on 33,7 m³/s.