www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syyskuun sateet ovat nostaneet Vaasan rannikon pienten jokien pinnat tavanomaiselle tasolleen. Viikonlopulle ennustetut sateet nostavat pintoja edelleen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kyrönjoen ja Lapuanjoen vesistöjen jokien ja järvien pinnat ovat edelleen selvästi tavanomaista alempana, paikoin poikkeuksellisen alhaalla.

Lapuanjoella Hirvijärven pinta on 80 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Hirvijärven pinta on alempana kuin kertaakaan aikaisempina kesinä. Kuortaneenjärvellä pinta on laskenut 50 cm tavanomaista alhaisemmalle tasolle. Kalajoella Hautaperän tekoaltaan pinta on kaksi metriä keskimääräistä alempana. Laajalti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla järvien pinnat ovat puolisen metriä tavanomaista alempana ja selvässä laskussa. Poikkeuksena on Uljuan allas jota pystytään pitämään nykytasollaan.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja. Viime viikon sateet nostivat niitä hieman, ja pieni nousu jatkuu paikoin tulevien sateiden myötä. Pudasjärven, Jongunjärven ja Jaurakkajärven pinnat ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja hitaassa nousussa joka jatkuu syys-lokakuun vaihteeseen. Kostonjärven juoksutus on 8 m3/s ja Irnijärven 4 m3/s, molempien vedenpinnat ovat noin 20 cm ajankohdalle tyypillistä tasoa matalammalla.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.09.2018).

 
Suurenna Poutun padon ja Liinamaan välillä oleviin tulva-alueisiin
 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Tulva-alueet
Poutun padon ja
Liinamaan välinen alue


Vedenkorkeus ja virtaama
Hipin pato
Hirvijärven tekojärvi (Hirvijärvi)
Iso Allasjärvi (Iso-Allasjärvi)
Iso-Allasjärvi
Jääskänjärvi
Karan silta
Kauhavanjoki
Keppo
Kuorasjärvi
Kuortaneenjärvi
Kuotesjärvi
Kylmälän pato
Kätkänjärvi
Liinamaa
Pappilankari
Poutun pato
Ranta-Töysänjärvi
Tampparinkoski
Täyttökanava
Töysänjoki
Uusikaarlepyy
Varpulan tekojärvi
Vähä-Allasjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Alavus Taipale
Lehtimäki
Lummukka
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto