www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat pysyvät pieninä tiistaihin saakka. Ensi viikon keskivaiheilla lauhtuva sää nostaa jonkin verran virtaamia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Jäätyminen on nostanut jokien pintoja monin paikoin Pohjanmaalla. Mm Länkelässä Siikajoella ja Haukiputaalla Kiiminkijoella joen pinta on noussut yli metrillä. Ähtävänjoella on varauduttu hyydetulviin pienentämällä juoksutusta ja asentamalla hyydeköydet, joilla pyritään nopeuttamaan jääkannen muodostumista.

Lunta on koko Pohjanmaalla saman verran tai enemmän kuin keskimäärin vuodenvaihteessa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla lunta on kertynyt jo noin 20-80 mm, Pohjois-Pohjanmaalla 60-120 mm, paikoin 140mm.

Lappajärven ja Pyhäjärven pinnat ovat 15-20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Lappajärvi pysyy lähipäivät nykytasollaan, Pyhäjärvi laskee hitaasti. Siikajoen Uljuan tekoaltaan pintaa lasketaan jotta saadaan tilaa kevään sulamisvesille.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet pysyvät nykytasoillaan, tyypillisissä talvilukemissa. Säännösteltyjen Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat n. 20-22 m3/s, molemmat järvet ovat laskussa. Lunta alueella on 100-130 mm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.01.2018).

 
Suurenna Poutun padon ja Liinamaan välillä oleviin tulva-alueisiin
 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Tulva-alueet
Poutun padon ja
Liinamaan välinen alue


Vedenkorkeus ja virtaama
Hipin pato
Hirvijärven tekojärvi (Hirvijärvi)
Iso Allasjärvi (Iso-Allasjärvi)
Iso-Allasjärvi
Jääskänjärvi
Karan silta
Kauhavanjoki
Keppo
Kuorasjärvi
Kuortaneenjärvi
Kuotesjärvi
Kylmälän pato
Kätkänjärvi
Liinamaa
Pappilankari
Poutun pato
Ranta-Töysänjärvi
Tampparinkoski
Täyttökanava
Töysänjoki
Uusikaarlepyy
Varpulan tekojärvi
Vähä-Allasjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Alavus Taipale
Lehtimäki
Lummukka
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto