www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sateinen heinäkuu on kasvattanut jokien virtaamia kesäkuun lopun alhaisista lukemista lähelle ajankohdan tavanomaisia arvoja, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla jopa hieman niitä suuremmiksi. Sateet ovat myös tasapainottaneet vähäsateisen alkukesän aiheuttamaa kuivuustilannetta, ja lähiviikon sateinen sää kasvattaa virtaamia edelleen. Järvien vedenkorkeudet ovat paikoin loppukesälle tyypillisissä, alhaisissa lukemissa. Patanan tekojärven pinta on noin 50 cm heinäkuun alun keskitasoaan alempana. Sen ja muidenkin järvien vedenpinnat nousevat lähiviikkoina.

Iijoen alueella vedenpinnat ja virtaamat ovat nousseet viimeisen viikon aikana sateiden vaikutuksesta. Livojoella ja Siuruanjoella sade nosti pintoja 40-50 cm, ja jokien virtaamat pysyvät koholla lähiviikkojen ajan sateisen sään jatkuessa. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 18-20 m3/s. Järvien vedenkorkeudet laskevat noin 20-30 cm kesän aikana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 08.07.2020).

 
Suurenna Poutun padon ja Liinamaan välillä oleviin tulva-alueisiin
 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Tulva-alueet
Poutun padon ja
Liinamaan välinen alue


Vedenkorkeus ja virtaama
Hipin pato
Hirvijärven tekojärvi (Hirvijärvi)
Iso Allasjärvi (Iso-Allasjärvi)
Iso-Allasjärvi
Jääskänjärvi
Kangas Annalantien silta
Karan silta
Kauhavanjoki
Keppo
Kuorasjärvi
Kuortaneenjärvi
Kuotesjärvi
Kylmälän pato
Kätkänjärvi
Liinamaa
Mäkelänkoski
Pappilankari
Ponnenjärvi
Poutun pato
Ranta-Töysänjärvi
Tampparinkoski
Täyttökanava
Töysänjoki
Uusikaarlepyy
Varpulan tekojärvi
Vähä-Allasjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Alavus Taipale
Lehtimäki
Lummukka
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto