www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat Pohjanmaan joissa ovat ajankohdalle tyypilliset ja pysyvät lähellä nykytasoaan lähipäivät. Alueen eteläosa on lumeton eikä Keski-Pohjanmaallakaan ole kuin alle puolet tavanomaisesta lumimäärästä. Oulun eteläpuolisella alueella kevättulvasta on tulossa selvästi keskimääräistä pienempi. Iijoella toukokuun alkupuolelle ennustetusta tulvasta odotetaan selvästi keskimääräistä suurempaa.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan säännöstellyissä järvissä tehdään tavallista pienempi kevätalennus sillä lunta on niin vähän. Tätä varten on mm. Lapuanjoella haettu poikkeuslupia. Järvien pinnat ovat tavanomaista korkeammalla. Helmikuun lopulla Lappajärven pinta oli korkeammalla kuin kertaakan kesän 1982 jälkeen. Tästä pinta on laskenut noin 20 cm. Pinta on metrin ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja laskee hitaasti seuraavan viikon aikana. Kuortaneenjärven pinta on lähellä ajankohdan tyypillistä tasoa, Patanan tekoaltaassa tehdään noin 2 m viime vuotista pienempi kevätkuoppa, sillä lunta on niin vähän. Hautaperän tekojärven pinta Kalajoella on yleensä tähän aikaan vuodesta lähes 2 metriä alempana. Pohjois-Pohjanmaan säännösteltyjen järvien pinnat on saatu laskuun 1-2 kk tavanomaista myöhemmin.

Iijoen virtaamat ovat edelleen ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuria, mutta lievässä laskussa. Lauhan talven jäljiltä myös järvien pinnat ovat poikkeuksellisen korkealla. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat edelleen 20-50 cm keskimääräistä korjeammalla. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 25-30 m3/s. Lumen sulaminen alkaa nostaa vedenpintoja Iijoen alueella ennusteiden mukana huhtikuun puolivälin jälkeen. Alueella on paljon lunta, ja koska vedenpinnat ovat valmiiksi korkealla, kevään tulvasta odotetaan keskimääräistä suurempaa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 06.04.2020).

 
Suurenna Poutun padon ja Liinamaan välillä oleviin tulva-alueisiin
 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Tulva-alueet
Poutun padon ja
Liinamaan välinen alue


Vedenkorkeus ja virtaama
Hipin pato
Hirvijärven tekojärvi (Hirvijärvi)
Iso Allasjärvi (Iso-Allasjärvi)
Iso-Allasjärvi
Jääskänjärvi
Kangas Annalantien silta
Karan silta
Kauhavanjoki
Keppo
Kuorasjärvi
Kuortaneenjärvi
Kuotesjärvi
Kylmälän pato
Kätkänjärvi
Liinamaa
Mäkelänkoski
Pappilankari
Poutun pato
Ranta-Töysänjärvi
Tampparinkoski
Täyttökanava
Töysänjoki
Uusikaarlepyy
Varpulan tekojärvi
Vähä-Allasjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Alavus Taipale
Lehtimäki
Lummukka
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto