www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat tavanomaisen pienissä kesälukemissa tai tavanomaista pienempiä. Loppuviikolle ennustetut sateet voivat alueelle osuessaan nostaa jokien vedenpintoja nopeasti, tosin osa sadevedestä imeytyy alkukesän aikana kuivuneeseen maaperään eikä siten näy vesistöissä. Lapuanjoella Hirvijärven ja Kuortaneenjärven sekä Siikajoella Uljuan pinnat ovat 30-40 cm ajankohdan keskimääräistä alempana, ja pysyvät lähiviikkoina nykytasojensa tuntumassa.

Iijoella vedenpinnat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisiä arvoja matalammalla. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat laskussa ja 25-60 cm ajankohdan keskimääräisiä tasoja alempana. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat tavanomaista pienempiä, 4-5 m3/s, siitä huolimatta niiden nousu kohti keskimääräisiä kesälukemia on pysähtynyt.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.07.2018).

 
Loitonna koko vesistöalueeseen
 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kauhavanjoki
Liinamaa
Löyhingin pengerrys
Löyhinki pengerrysalueelle
Löyhinki pumput
Poutun pato
Ruhansaaren pengerrys
Ruhansaari pengerrysalueelle
Ruhansaari pumput
Tampparinkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto