www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vaasan rannikon pienten jokien pinnat ovat syksylle tavanomaisella tasollaan. Muualla Oulun eteläpuoleisella Pohjanmaalla tilanne on hyvin vähävetinen. Koska tälle viikolle ei ole ennustettu merkittäviä sateita, pysyvät pinnat alhaisina.

Lapuanjoella Hirvijärven pinta on noin metrin ajankohdan keskimääräistä alempana. Hirvijärven pinta on alempana kuin kertaakaan aikaisempina syksyinä. Kuortaneenjärvellä pinta on laskenut 70 cm tavanomaista alhaisemmalle tasolle. Kalajoella Hautaperän tekoaltaan pinta on lähes kolme metriä keskimääräistä alempana. Laajalti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla järvien pinnat ovat puolisen metriä tavanomaista alempana ja vielä paikoin laskussa. Poikkeuksena on Uljuan allas jonka pintaa nostetaan hitaasti.

Iijoella vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Sää jatkuu vähäsateisena, joten vedenpinnat pysyvät nykyisissä lukemissaan seuraavien päivien ajan. Pudasjärven, Jongunjärven ja Jaurakkajärven pinnat ovat keskimääräisellä tasolla tai hieman sen yläpuolella. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat 4-6 m3/s ja molempien vedenpinnat ovat nousussa kohti talvisia lukemia.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 17.10.2018).

 
Loitonna koko vesistöalueeseen
 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kauhavanjoki
Liinamaa
Löyhingin pengerrys
Löyhinki pengerrysalueelle
Löyhinki pumput
Poutun pato
Ruhansaaren pengerrys
Ruhansaari pengerrysalueelle
Ruhansaari pumput
Tampparinkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto