www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat pysyvät pieninä seuraavan viikon ajan. Jäätyminen on nostanut jokien pintoja monin paikoin Pohjois-Pohjanmaalla. Mm Länkelässä Siikajoella ja Haukiputaalla Kiiminkijoella joen pinta on noussut yli metrillä. Ähtävänjoella on varauduttu hyydetulviin asentamalla hyydeköydet, joilla pyritään nopeuttamaan jääkannen muodostumista.

Lunta on koko Pohjanmaalla saman verran tai enemmän kuin keskimäärin vuodenvaihteessa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla lunta on kertynyt jo noin 20-60 mm, Pohjois-Pohjanmaalla 60-100 mm, paikoin 120mm.

Lappajärven ja Pyhäjärven pinnat ovat 15-20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Molemmat pysyvät lähipäivät nykytasollaan. Siikajoen Uljuan tekoaltaan pintaa aletaan laskea jotta saadaan tilaa kevään sulamisvesille.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet pysyvät nykytasoillaan, tyypillisissä talvilukemissa. Säännösteltyjen Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat n. 20-22 m3/s, molemmat järvet ovat laskussa. Lunta alueella on 100-130 mm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.01.2018).

 
Loitonna koko vesistöalueeseen
 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kauhavanjoki
Liinamaa
Löyhingin pengerrys
Löyhinki pengerrysalueelle
Löyhinki pumput
Poutun pato
Ruhansaaren pengerrys
Ruhansaari pengerrysalueelle
Ruhansaari pumput
Tampparinkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto