www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Heinäkuun loppupuoliskon runsaat sateet nostivat jokien virtaamat ja vedenkorkeudet Pohjois-Pohjanmaalla monin paikoin varsin suuriksi, mutta nyt virtaamat ovat palaamassa tavanomaisiin loppukesän lukemiin. Sääennusteen mukaan lähipäivien sademäärät ovat vähäisiä, mutta jos rankkoja vesisateita myöhemmin elokuussa tulee, niin maan ollessa märkää nousevat jokien virtaamat helposti uudellleen. Eteläisemmissä pohjalaismaakunnissa vesitilanne on pääosin vuodenaikaan nähden tavanomainen.

Järvien vedenkorkeudet ovat enimmäkseen loppukesälle tyypillisissä, alhaisissa lukemissa. Patanan tekojärven pinta on yli 40 cm elokuun alkupuolen keskitasoa alempana. Lappajärvi on noin 10 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Pääsääntöisesti järvien vedenpinnat pysyvät lähiviikkoina melko lähellä nykyisiä tasojaan.

Iijoen vesistöalueella vedenpinnat ja virtaamat nousivat heinäkuun alkupuolella ja ovat edelleen hieman keskimääristä ylempänä, mutta pääosin hitaassa laskussa. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan vesitilanne jatkuu lähiviikot hieman keskimääräistä runsasvetisempänä, mutta useimpien järvien vedenpinnat ja jokien virtaamat jatkavat laskuaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 07.08.2020).

 
Loitonna koko vesistöalueeseen
 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kauhavanjoki
Liinamaa
Löyhingin pengerrys
Löyhinki pengerrysalueelle
Löyhinki pumput
Poutun pato
Ruhansaaren pengerrys
Ruhansaari pengerrysalueelle
Ruhansaari pumput
Tampparinkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto