www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelärannikon jokien virtaamat pienenevät lähipäivinä, mikäli sää pysyy ennustetun viileänä. Ensi viikon alussa lauhtuminen ja mahdolliset vesisateet saattavat kääntää virtaamat lievään kasvuun, suurempaa nousua ei kuitenkaan ole odotettavissa.

Etelärannikon vesistöjen järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohdan keskitasolle, Lounais-Suomessa monet järvet ovat edelleen selvästi keskimääräistä alempana vähäsateisen syksyn johdosta. Tuusulanjärven vedenkorkeus on hivenen keskimääräistä joulukuun alun tasoa ylempänä ja pysyy ennusteen mukaan seuraavan kahden viikon ajan nykytasollaan. Hiidenveden vedenkorkeus on noussut parissa viikossa 30 cm ja on nyt yli 10 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä. Ennusteen mukaan se laskee joulukuun puoliväliin mennessä 10-15 cm. Lohjanjärvi jatkaa nousua ollen tällä hetkellä noin 5 cm keskitason alapuolella, mutta saavuttaen noin viikossa ajankohdalle tyypillisen tason.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut marraskuun lopun sateiden vaikutuksesta muutaman sentin, mutta on edelleen lähes 20 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Se jatkanee nousua hiljalleen, vuoden loppuun mennessä vedenkorkeus nousee tämän hetken ennusteen mukaan korkeintaan 5-10 cm nykyisestä. Myös Painio on selvästi ajankohdalle tyypillistä alempana ja pysyy lähiviikkoina nykyisellään tai nousee hieman. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut lähes 40 cm marraskuun puolivälin jälkeen ja on nyt noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Vedenkorkeus on kääntymässä hiljalleen laskuun.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 02.12.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto