www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat lähdössä kasvuun maaliskuun vaihteessa lumen sulannan ja mahdollisten vesisateiden vaikutuksesta. Kasvu jäänee kuitenkin vähäiseksi, kun sään viileneminen loppuviikolla kääntää virtaamat jälleen laskuun.

Lounais-Suomessa monet järvet saattavat jäädä kesällä erityisen alas, koska syksy oli kuiva ja talvikin jää vähälumiseksi. Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on 20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana, maaliskuun alussa vedenkorkeuden ennustetaan kuitenkin lähtevän hienoiseen nousuun. Painion vedenkorkeus on ajankohdan tavanomaista ylempänä ja noussee maaliskuun alkupuolella jonkin verran.

Etelärannikon vesistöjen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja nousee ennusteen mukaan maaliskuun puoliväliin mennessä 10-15 cm. Tuusulanjärvi on ajankohdan keskitasolla ja nousee lähipäivinä hieman, mutta kääntyy sään viiletessä laskuun siten, että kahden viikon päästä vedenkorkeus on nykytasolla. Hiidenvesi on tällä hetkellä noin 10 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana, mutta nousee ennusteen mukaan maaliskuun alussa hieman. Lohjanjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan mediaanitasoa ja pysynee parin viikon ajan lähellä tämän hetken tasoa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 28.02.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto