www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelärannikon jokien vedenkorkeudet ovat laskeneet takaisin ajankohdan tavanomaiselle tasolle parin viikon takaisten sateiden jälkeen. Lounais-Suomessa sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta vain hieman. Ennusteiden mukaan virtaamat eivät kasvane viikon aikana juurikaan sääennusteiden mukaisilla sademäärillä.

Lounais-Suomessa järvien vedenkorkeudet ovat edelleen poikkeuksellisen alhaalla. Säkylän Pyhäjärven vedenpinta on laskenut hieman ja on ajankohtaan nähden alimmillaan 54 vuoteen. Vedenkorkeus pysyy ennusteen mukaan tämän hetken tasolla parin viikon ajan, mutta jatkanee heinäkuussa hitaasti laskuaan, mikäli runsassateisempaa jaksoa ei tule.

Etelärannikon vesistöjen järvet ovat pysyneet ajankohdan keskitason tuntumassa. Tuusulanjärven vedenkorkeus nousi kesäkuun puolivälissä muutaman sentin, mutta on laskenut taas ajankohdan keskitasolle. Heinäkuussa vedenkorkeus jatkanee laskuaan tavanomaiseen kesäiseen tapaan. Myös Lohjanjärvi ja Hiidenvesi ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Lohjanjärvi laskee ennusteen mukaan seuraavan kahden viikon aikana 5-10 cm ja Hiidenvesi pysyy nykytasolla tai nousee hieman. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja se pysyy ennusteen mukaan nykytason tuntumassa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.06.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto