www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat jatkavat pienenemistään alkuviikon aikana, mutta loppuviikolla sääennusteiden mukaiset sateet kääntävät virtaamat paikoin kasvuun.

Järvien vedenkorkeudet ovat pääosin laskussa ja lähellä ajankohdalle tyypillisiä tasojaan. Hiidenveden pinta on laskenut noin 5 cm, mutta pysynee nykyisen tason tuntumassa tai nousee hieman toukokuun loppupuolella, riippuen sateista ja juoksutuksesta. Lohjanjärvi on ajankohdan keskitasolla ja kääntynyt hitaaseen laskuun kesän ajaksi. Tuusulanjärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja pysyy seuraavan kahden viikon ajan nykyisellään. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on laskenut kevään huipputasoltaan puolisen metriä ja jatkaa laskuaan seuraavan kahden viikon aikana 15-25 cm verran.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on hieman ajankohdan keskitasoa korkeammalla ja laskee seuraavan kuukauden aikana ennusteen mukaan 5-10 cm. Juoksutus on tällä hetkellä 6 m3/s. Painion vedenkorkeus on jonkin verran ajankohdalle tyypillistä korkeammalla ja laskee ennusteen mukaan seuraanvan kahden viikon aikana 15-30 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.05.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto