www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat ajankohdalle tyypillisissä tai jonkin verran sitä pienemmissä arvoissa. Lämpötilan ennustetaan pysyvän ainakin lähipäivinä enimmäkseen pakkasen puolella, joten suurempaa virtaamien kasvua ei ole odotettavissa.

Etelärannikon vesistöjen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdan keskitasoa, Lounais-Suomessa monet järvet ovat selvästi keskimääräistä alempana. Tuusulanjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja se pysynee nykyisessään tai laskee hieman tammikuun loppupuolella. Hiidenveden vedenkorkeus on laskenut ajankohdan mediaanitasolle ja se jatkaa vielä laskuaan, parissa viikossa 10-15 cm verran. Lohjanjärven vedenkorkeus on pysynyt vuoden alussa noin 10 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Lohjanjärven taso ei tule juuri muuttumaan tammikuun aikana. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on vajaa 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Ennusteen mukaan se laskee tammikuun loppuun mennessä 10-15 cm.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut kuukauden aikana vain pari senttiä ja on edelleen yli 20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Myös tulevan kuukauden aikana sen ennustetaan nousevan korkeintaan muutaman sentin ja näyttääkin siltä, että järvi saattaa jäädä keväällä selvästi tavallista alemmaksi. Painion vedenkorkeus on lähellä ajankohdan tavanomaista tasoa ja jatkaa ennusteen mukaan ainakin tammikuun ajan talviseen tapaan laskuaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 13.01.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto