www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat pysyneet edelleen talvisen pieninä. Viime viikonlopun ja alkuviikon lauhtuminen ja vesisateet nostivat virtaamia vain vähän. Myös ensi viikonlopuksi ennustetun uuden lauhtumisen vaikutukset vesistöissä jäänevät vähäisiksi ja virtaamat pysyvät ensi viikollakin pieninä.

Järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet pääosin ajankohdan tavanomaisille tasoille, eivätkä ne ole vielä lähdössä nousuun. Tuusulanjärven vedenkorkeus on ajankohdan mediaanitasolla, jolla se pysyy ennusteen mukaan vielä seuraavan parin viikon ajan. Myös Lohjanjärvi ja Hiidenvesi ovat laskeneet lähelle ajankohdan keskitasoa oltuaan viime syksystä lähtien selvästi tavanomaista korkeammalla. Lohjanjärvi laskee ennusteen mukaan maaliskuun loppupuolella 5-10 cm, Hiidenvesi pysynee lähellä nykyistä. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on edelleen yli 10 cm cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla ja laskee ennen kevään alkua maaliskuun lopussa hieman.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan mediaanitasolla, jolla se tämän hetken ennusteen mukaan pysyy maaliskuun lopppuun saakka. Myös Painion vedenkorkeus on täsmälleen maaliskuun puolivälin mediaanitasolla ja hienoisessa nousussa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 16.03.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto