www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lounais-Suomessa jokien virtaamat ovat ajankohtaan nähden pieniä ja maaperä hyvin kuivaa. Syksyn sademäärät ovat jääneet toistaiseksi vähäisiksi ja sääennusteiden mukaan sateettomuus jatkuu edelleen. Etelärannikon joet ovat lähempänä syksyn tavanomaisia virtaamia. Vedenpinnat jatkavat hidasta laskua.

Järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskitasoa tai sitä jonkin verran ylempänä. Tuusulanjärven pinta on ajankohdan mediaanitasolla ja pysynee vielä parin viikon ajan nykytason tuntumassa. Hiidenveden vedenkorkeus on 15 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä ja laskee ennusteen mukaan parin viikon aikana 10-15 cm. Lohjanjärvi on noin 10 cm ajankohdan mediaania ylempänä ja pysyy lähiviikkoina lähellä tämän hetken tasoa.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on hitaassa laskussa ja tällä hetkellä noin 5 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Painio on lähellä ajankohdalle tyypillistä tasoa ja pysyy lähellä nykytasoaan. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on hieman ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla ja pysyy ennusteen mukaan syyskuun lopussa lähellä nykyistä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.09.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto