www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat elokuun lopun tavanomaisissa arvoissa. Maaperä on edelleen enimmäkseen kuivaa, joten ainakaan vähäiset sateet eivät näy juurikaan vesistöissä vedenkorkeuksien nousuna. Viikonloppuna ja ensi viikon alussa runsaiden sateiden todennäköisyys kasvaa, mutta virtamien ei toistaiseksi ennusteta lähtevän kasvuun.

Järvien vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdan keskitasoa. Tuusulanjärven pinta on ajankohdan mediaanitasolla, jolla se pysynee myös seuraavat kaksi viikkoa. Hiidenveden vedenkorkeus on noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä ja se laskee ennusteen mukaan parissa viikossa 5-15 cm. Lohjanjärvi on noin 10 cm elokuun lopun mediaanitasoa ylempänä ja se laskee syyskuun puoliväliin mennessä 5-10 cm.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja laskee syyskuun aikana ennusteen mukaan 5 cm tai vähemmän keskimääräisillä sademäärillä. Painio on ajankohdan tavanomaista tasoa jonkin verran ylempänä ja pysynee nykyisellään syyskuun alkupuolen. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskimääräisen tason tuntumassa. Vedenkorkeus laskee syyskuun aikana ennusteen mukaan 0-10 cm, mikäli sademäärät ovat syksyn tavanomaisia.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 31.08.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto