www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat ajankohdan tavanomaisella tasolla. Mahdolliset rankkasateet lähipäivinä saattavat nostaa Lounais-Suomen pienten jokien vedenpintoja nopeasti.

Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskitasolla tai hivenen keskimääräistä alempana. Tuusulanjärven pinta on ajankohdan mediaanitasolla ja pysyy ennusteen mukaan lähellä nykyistä seuraavan kahden viikon ajan. Hiidenveden ja Lohjanjärven vedenkorkeudet ovat 5-10 cm toukokuun lopun mediaanitasoa alempana ja pysyvät nykytasollaan pari viikkoa lähtien sitten hiljalleen kesäiseen laskuun.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja hitaassa laskussa, ennustetut sateet saattavat nostaa pintaa toukokuun lopulla. Painio on hieman keskitasoa alempana ja pysyy nykytasollaan tai nousee sateiden vaikutuksesta kesäkuun alussa. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja laskussa, seuraavan kahden viikon aikana järvi laskee ennusteen mukaan 10-20 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 26.05.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto