www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat edelleen pieniä. Maaperä on etenkin Lounais-Suomessa hyvin kuivaa, kun syksy on ollut hyvin vähäsateinen. Monin paikoin sadetta ei ole tullut vielä yhtään lokakuun aikana. Myös merivedenkorkeuden ollessa tällä hetkellä huomattavan alhaalla vedenkorkeudet ovat jokien suistoalueilla niin ikään poikkeuksellisen matalalla. Esimerkiksi Uskelanjoen vedenpinta on huomattavasti keskimääräistä alempana Salon Moisionkoskessa. Ensi viikolla sateiden todennäköisyys kasvaa, mutta jokien virtaamat ja vedenkorkeudet pysyvät ainakin siihen asti pieninä.

Myös järvien vedenkorkeudet ovat jääneet keskimääräistä alemmaksi, kun syyssateita ei ole saatu. Tavallisesti useimpien järvien vedenkorkeudet nousevat lokakuussa, mutta nyt järvien pinnat ovat pääosin laskussa. Hiidenveden vedenkorkeus on laskenyt kuukaudessa 25 cm ja on nyt noin 5 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Ennusteen mukaan se laskee vielä 5-10 cm seuraavien viikkojen aikana. Lohjanjärvi on ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja pysynee lokakuun lopussa lähellä nykyistä tasoa. Tuusulanjärven vedenkorkeus on pysynyt lokakuun ajan samoissa lukemissa, kun yleensä lokakuussa järven pinta nousee. Kahden viikon kuluessa vedenkorkeuden ennustetaan kuitenkin nousevan noin 5 cm, mikäli sateita tulee sääennusteiden mukaisesti.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on laskenut yli 10 cm ajankohdan keskimääräistä alemmaksi. Se pysyy nykytasollaan vielä marraskuun alkupuolelle asti. Painio on pysynyt suunnulleen samoissa lukemissa ja on jäänyt siten ajankohdan tavanomaista tasoa alemmaksi. Vedenkorkeus pysyy ennusteiden mukaan myös tulevien viikkojen ajan nykyisellään tai nousee hieman. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on hitaassa laskussa ja tällä hetkellä 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Lokakuun lopussa vedenpinta lähtee kuitenkin hiljalleen nousuun, mikäli sateita sääennusteiden mukaisesti viimein tulee.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.10.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto