www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat laskeneet reilun viikon viileän ja vähäsateisen jakson aikana. Lähipäiville ennustetut sateet kääntävät virtaamat monin paikoin kasvuun ensi viikolla.

Järvien vedenkorkeudet ovat pääosin nousussa ja lähellä ajankohdan tavanomaisia arvoja. Nousu tavanomaisiin alkukesän korkeuksiin riippuu monen järven kohdalla talven vähäisen lumimäärän vuoksi huhtikuun sademäärästä ja ennustetut sateet saattavat auttaa tilanteessa. Joidenkin säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet saadaan nousemaan poikkeuksellisen pienien juoksutusten avulla ainakin lähemmäksi tavanomaisia korkeuksia.

Tuusulanjärvi on ajankohdan tavanomaisella tasolla ja pysyy huhtikuun lopulla nykyisessä, ennustetut sateet saattavat nostaa vedenkorkeutta kuun vaihteessa. Hiidenveden vedenkorkeuden nousu on pysähtynyt, mutta ennusteen mukaan järvi nousee vielä 5-10 cm toukokuun alkuun mennessä. Lohjanjärven vedenkorkeus jatkaa nousuaan toukokuun puoliväliin asti, järvi nousee ennusteen mukaan siihen mennessä 15-20 cm nykyisestä. Juoksutus Lohjanjärvestä on tällä hetkellä selvästi ajankohdan tavanomaista pienempi.

Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on laskenut jo lähes 10 cm varhaisesta kevään huippukorkeudestaan. Sateet saattavat kuitenkin kääntää vedenpinnan uudelleen nousuun kuun lopussa, joten kesän alussa vedenpinta lienee lähellä tavanomaista tasoa. Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus jatkaa nousua hitaasti, kun juoksutus pidetään edelleen poikkeuksellisen pienenä. Toukokuun puoliväliin mennessä Säkylän Pyhäjärvi nousee 5-10 cm, mikäli sateita saadaan ennusteiden mukaisesti. Painion vedenkorkeus pysynee lähiviikkoina lähellä nykyistä tasoa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.04.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto