www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Jokien virtaamat ovat etelärannikolla ajankohdalle tyypillisen suuruisia ja Lounais-Suomessa tavanomaista pienempiä. Virtaamat ovat laskussa, joka jatkunee ensi viikolle asti, mikäli sademäärät eivät kasva ennustettua suuremmiksi.

Järvien vedenkorkeudet ovat kääntyneet laskuun kevään korkeimmilta tasoiltaan. Tuusulanjärven vedenkorkeus on ajankohdan mediaanitasolla ja jatkaa hidasta laskuaan pysytellen kuitenkin toukokuun loppuun saakka lähellä tämän hetken tasoa. Hiidenvesi ja Lohjanjärvi ovat hieman ajankohdan keskitasoa alempama. Ne pysyvät toukokuun loppuun asti lähellä nykyistä. Juoksutus Lohjanjärvestä pidetään edelleen selvästi tavallista toukokuun juoksutusta pienempänä. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on laskussa, joka jatkuu koko kesän ajan, mikäli ei tule runsassateista jaksoa. Toukokuun loppuun mennessä se laskee 10-15 cm.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on yli 15 cm ajankohdan mediaanitasoa alemapana ja hitaassa laskussa. Vaikka juoksutus järvestä pidetään edelleen mahdollisimman pienenä, Säkylän Pyhäjärvi jäänee kesän ajaksi selvästi tavallista alemmaksi. Painio on ajankohdalle tyypillistä alemapana ja pysynee lähiviikkojen ajan lähellä nykyistä tasoa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.05.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto