www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenkorkeudet nousivat helmi-maaliskuun vaihteen lauhan jakson aikana selvästi, lounaassa kevään ensimmäisiin tulvahuippuihin. Uskelanjoki oli huipussaan viikko sitten, mutta on viime päivien viilenemisen myötä laskenut tällä viikolla. Sirppujoen huippu saattoi jäädä jo kevään suurimmaksi ja Lounais-Suomessa lumen vesiarvo on enimmäkseen alle 20 mm. Myös Uudenmaan alueella Nummenjoen ja Lepsämänjoen vedenpinnat nousivat alimpien tulvarajojen tuntumaan, mutta ovat nyt hitaassa laskussa.

Sääennusteiden mukaan lämpötila pysyy selvästi ajankohdan tyypillistä kylmempänä ainakin ensi viikon ajan, mahdollisesti koko maaliskuun ajan. Lunta saattaa tulla vielä lisää ja varsinaisia kevättulvahuippuja olisi odotettavissa ainakin etelärannikon jokien osalta huhtikuun puolella. Mikäli sulanta jakautuu pitkälle jaksolle etelän kevättulvahuiput jäänevät pääosin keskimääräisiksi tai sitä pienemmiksi. Jos taas lunta saadaan vielä reilusti lisää ja lumet sulavat kerralla, keskimääräistä suuremmat kevättulvat ovat mahdollisia.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut helmikuun lopun lauhan jakson myötä noin 5 cm ja on nyt hieman ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy seuraavien viikkojen aikana lähellä nykytasoa. Painion vedenkorkeus on noussut lauhan jakson seurauksena reilussa viikossa noin 45 cm, mutta kääntynee lähipäivinä laskuun.

Hiidenveden vedenkorkeus on noussut viikossa noin 5 cm ja Lohjanjärvi on jatkanut laskuaan. Hiidenvesi on nyt noin 20 cm ja Lohjanjärvi 10 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Lohjanjärven lasku jatkunee maaliskuun ajan ja Hiidenvesi nousee vielä hieman kääntyen sitten taas laskuun. Tuusulanjärven vedenkorkeus on nousi helmikuun lopussa yli 5 cm ja jatkanee laskuaan maaliskuun loppuun saakka. Lumen vesiarvoon perustuen kevättulvaan varaudutaan laskemalla järvi riittävän alas, ettei säännöstelyn yläraja rikkoutuisi kevättulvassa. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on noussut 20 cm ajankohdan keskimääräistä ylemmäksi ja pysyy ennusteen mukaan seuraavan viikon lähellä nykytasoa. Vedenkorkeus pysynee kevääseen saakka keskimääräistä ylempänä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 05.03.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto