www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat pääasiassa lähellä tavallisia keskikesän lukemia. Itä-Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen pienten jokien virtaamat ovat pienentyneet viikonlopun nousuista. Jokien virtaamat pienentyvät edelleen, mikäli sää jatkuu ennusteen mukaisesti vähäsateisena.

Järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskitasoa. Tuusulanjärven pinta on ajankohdan mediaanitasolla ja pysyy edelleen seuraavan kahden viikon ajan lähellä nykyistä tasoa. Hiidenveden ja Lohjanjärven vedenkorkeudet ovat pysyneet edellisviikon tasolla sateiden vaikutuksesta, mutta järvien pinnat tulevat laskemaan noin 10 cm seuraavan kahden viikon aikana. Lohjanjärven pinta on tällä hetkellä ajankohdan keskitason tuntumassa ja Hiidenvesi vastaavasti 15 senttiä ajankohdan keskitasoa ylempänä. Seuraavan kahden viikon aikana Lohjanjärvi laskee ennusteen mukaan 0-5 cm ja Hiidenvesi 5-10 cm.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa ja se ei juuri muutu seuraavaan kahteen viikkoon. Painio on tällä hetkellä noin 15 cm ajankohdan mediaania ylempänä ja laskee ennusteen mukaan parissa viikossa 5-15 cm. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on sateiden vaikutuksesta nyt noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Seuraavan kahden viikon aikana järven pinta pysynee tämän hetken tason tuntumassa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.07.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto