www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat paikoin nousseet edellisviikon runsaiden sateiden johdosta, esimerkiksi Espoon- ja Vantaanjoella. Lähipäivien sateiden ei ennusteta vaikuttavan jokien virtaamiin merkittävästi maan ollessa melko kuivaa. Jokien virtaamat ovat pääasiassa laskussa.

Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskitasolla tai hieman keskimääräistä ylenpänä. Tuusulanjärven pinta on ajankohdan mediaanitasolla ja pysyy edelleen seuraavan kahden viikon ajan lähellä nykyistä tasoa. Hiidenveden ja Lohjanjärven vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohdan mediaanitason tuntumaan ja pysyvät seuraavat kaksi viikkoa lähellä nykytasoaan.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa ja se ei juurikaan muutu seuraavaan kahteen viikkoon. Painio on noussut noin 10 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolelle, josta se laskee noin 10 cm kesäkuun loppuun mennessä. Myös luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on nyt noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla sateiden vaikutuksesta. Seuraavan kahden viikon aikana järven pinta ei juuri poikkea tämän hetkisestä tasosta.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.06.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto