www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Runsaat sateet ovat nostaneet jokien ja järvien pintoja Etelä-Suomessa tulvalukemiin. Monet joet ovat jo nousseet kuluvan vuoden korkeimmalle tasolle viime kevään tulvien jäätyä pienehköiksi. Espoonjoen vesi nousee Turunväylälle ja käytössä on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Espoonjoen vedenkorkeuden nousua rajoitetaan pienentämällä Bodominjärven juoksutusta mahdollisuuksien mukaan. Vantaanjoella virtaamat kasvavat vähintään keskimääräisen vuoden suurimman tulvan suuruisiksi. Joen latvoilla Riihimäen Paloheimossa vedenkorkeus nousee vauhdilla ja etenkin Peltosaaren kohdalla tulvariski on olemassa sateiden vielä jatkuessa. Lepsämänjoella tulvavesi nousee pelloille ja Keravanjokikin on noussut tulvarajalle.

Mustijoen virtaama on Vekkoskella lähes 80 m3/s ja se voi ennusteen mukaan kasvaa torstaina tai perjantaina 90 m3/s:iin, kun keskimääräinen vuoden suurin tulva on noin 60 m3/s. Peltoja on veden alla monin paikoin, samoin alavimpia teitä ja kevyenliikenteen väyliä on poikki useissa paikoissa. Esimerkiksi Sipoonjoen tulvavesi on katkaissut Pornaisten tien Nikkilässä.

Suurimmat sadekertymät ovat Espoon Nuuksiossa, jossa mitattu sademäärä lokakuun aikana on jo lähes 150 mm. Sateiden ennustetaan vielä jatkuvan pienen tauaon jälkeen ja vedenkorkeudet nousevat monin paikoin tulvaksi. Tulvan ennustetaan jatkuvan viikon lopulle asti, kunnes runsaimmat sateet loppuvat. Lounaisrannikolla sademäärät ovat jääneet vähäisemmiksi ja tulvahuiputkin jäävät pienemmiksi.

Järvien vedenkorkeudet nousevat jokien pintoja hitaammin, mutta esimerkiksi Summajoen vesistöalueen Enäjärvi on noussut reilussa viikossa lähes puoli metriä ja nousee ennusteen mukaan vielä 5-10 cm viikon lopulla. Tuusulanjärven vedenkorkeus nousi 10 cm vuorokaudessa ja jatkanee vielä nousua. Hiidenvesi on noussut viikossa 20 cm ja nousee tulevan viikon aikana ennusteen mukaan vielä 10-15 cm. 15 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä oleva Lohjanjärvi nousee lähipäivinä vielä muutaman sentin. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut 25 cm ajankohdan mediaanitasoa ylemmäksi ja nousee ennusteen mukaan viikossa vielä 20-30 cm.

Myös Lounais-Suomessa järvien vedenkorkeudet nousevat hieman. Säkylän Pyhäjärven pinta on viimein noussut ajankohdan keskimääräiselle tasolle oltuaan keskimääräistä alempana viime vuoden kesän lopusta lähtien. Se nousee ennusteen mukaan tulevan parin viikon aikana noin 5 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 11.10.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto