www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat kasvavat viime päivien sateista. Viikonloppuna sateet jäävät sääennusteiden mukaan vähiin, mutta ensi viikolla taas runsaatkin sateet ovat mahdollisia. Järvet ovat ajankohdan tavanomaisilla tasolla lukuun ottamatta vesistön pohjoisosaa, jossa Karvian Kirkkojärvi on noussut alkuviikon jälkeen puolisen metriä. Isojärven ennustetaan nousevan kuun loppuun mennessä 20-30 cm.

Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.10.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eteläjoki Maantiesilta
Harjakoski
Hirvijärvi
Isojärvi
Karhijärvi (Karhijärvi pato ylä)
Karvianjärvi (Karvianjärvi luusua)
Kirkkojärvi (Kirkkojärvi Kirkkosilta)
Lankoski
Merikarvia
Niemi- ja Itäjärvi (Niemijärvi oik)
Noormarkunjoki
Pohjajoki
Pomarkunjoki
Poosjärvi
Riihijoki
Salmus ala
Siikaisjärvi (Siikaisjärvi Ahtola)
Tunturijoki
Vatajankoski

Pohjavesi ja maankosteus
Siikainen
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto