www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paimionjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Alkuviikon runsaat sateet ovat nostaneet etelärannikon jokien vedenkorkeuksia ja virtaamia, mutta nousu jää melko pieneksi virtaamien käännyttyä pääosin jo laskuun. Lounais-Suomessa vesitilanne on erittäin vähävetinen ja sateiden vaikutus vedenkorkeuksiin jäi vieläkin vähäisemmäksi. Ainakin seuraavalla viikolla sademäärän ennustetaan jälleen jäävän todella vähäiseksi ja virtaamien pysyvän pieninä tai laskevan entisestään.

Etelä-Suomen järvet ovat selvästi ajankohdan keskimääräistä alempana ja monet pienet luonnontilaiset järvet jäävät myös talven ajaksi poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus nousi sateiden vaikutuksesta vihdoin edes parin sentin verran, mutta on silti yli 30 cm keskimääräistä marraskuun puolivälin tasoa alempana ja lähes 80 cm alemapana kuin viime vuonna samaan aikaan. Sääennusteiden mukaan marraskuun loppupuoliskon aikana sateet jäävät todella niukoiksi, eikä järven pinta ole vieläkään lähdässä nousuun.

Hiidenvesi on noin 15 cm ja Lohjanjärvi lähes 30 cm ajankohdan tavanomaista tasoa alempana. Ennusteen mukaan marraskuun loppuun mennessä Hiidenvesi laskee hieman ja Lohjanjärvi voi nousta parin sentin verran. Tuusulanjärven vedenkorkeus nousi sateista pari senttiä ja on nyt yli 5 cm ajankohdan mediaania alempana. Marraskuun loppuun mennessä nousua ei tule juurikaan.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on lähes 20 cm keskimääräistä marraskuun puolivälin tasoa alempana, eikä tämän hetken ennusteen mukaan marraskuun aikana nousua ole odotettavissa. Myös Painion vedenkorkeus on selvästi ajankohdan tavanomaista tasoa alempana. Vedenkorkeuden ei ennusteta marraskuun loppuun mennessä nousevan kuin hivenen.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.11.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hirsjärvi (Someronjärvi)
Hovirinnankoski
Juntola
Juvankoski
Paimionjoki - Aurajoki
Painio (Painionjärvi)
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto