www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paimionjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat kasvaneet paikoin jo kevättulvahuippuihin. Joet ovat paikoin tulvineet alavimmille pellolle ja teille, muun muassa Sipoonjoella, Kiskonjoella ja Perniönjoella. Vantaanjoen virtaama Myllymäen havaintoasemalla oli suurimmillaan keskiviikkona yli 70 m3/s, mutta viileneminen yöksi pakkasen puolelle saivat sen jo laskuun. Keskimääräinen vuoden suurin virtaama Myllymäellä on noin 90 m3/s, joten tulvahuippu jäi keskimääräistä pienemmäksi. Oulunkylän kohdalla jäänlähtö oli alkuviikolla ja keskiviikon virtaamahuippu 100 m3/s keskimääräisen kevättulvahuipun ollessa 130 m3/s.

Siuntionjoen virtaama kasvoi keskimääräisen kevättulvan suuruiseksi, mutta on nyt laskussa. Porvoonjoen ja Mustijoen ensimmäiset kevättulvahuiput jäivät noin puoleen keskimääräisistä kevättulvista. Lunta on kuitenkin vielä ainakin sisämaassa jäljellä ja lähipäivinä lämmin sää voi nostaa etelärannikon jokien vedenkorkeudet vielä uuteen huippuun, mahdollisesti ensimmäisiä suuremmiksi. Kaakkois-Suomessa lunta on jäljellä vielä reilusti ja esimerkiksi Virojoen virtaama jatkaa vielä kasvua.

Uskelanjoen keskimääräistä pienemmäksi jäänyt tulvahuippu oli tiistaina, suurimmillaan noin 55 m3/s Kaukolankoskessa. Keskimääräinen kevättulvahuippu on 65 m3/s. Salossa on jääpato vielä torstaina paikoillaan. Se ei aiheuttane suurempia ongelmia, vaan sulaa hiljalleen, kun virtaama pienenee vähitellen eikä sen yläpuolella ole enää jäitä tulossa.

Lounais-Suomessa kevättulvahuiput jäänevät selvästi keskimääräistä pienemmiksi. Virtaama oli huipussaan tiistaina Aurajoella, Sirppujoella ja Eurajoen Yläneenjoella. Lunta ei ole jäljellä enää kovin paljoa, joten mahdolliset toiset tulvahuiput viikonloppuna eivät kasvane ainakaan paljoa edellisiä suuremmiksi.

Järvien vedenkorkeudet ovat nousussa kohti kevään korkeimpia lukemia. Osa järvistä on ollut viime vuoden keväästä lähtien selvästi keskimääräistä alempana, mutta maaliskuussa nousseet ajankohdan keskitasolle tai korkeammalle. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on yli 20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja jatkaa ennusteen mukaan nousua huhtikuun loppuun saakka, jolloin se olisi huipussaan 10-20 cm keskimääräistä kevättulvaa korkeammalla. Tuusulanjärven vedenpinta on noussut viikossa yli 20 cm, nousu on hidastunut ja kääntynee lieväksi laskuksi loppuviikolla.

Hiidenvesi nousee vauhdilla, viikon aikana nousua on kertynyt yli 20 cm. Maaliskuun loppuun mennessä se nousee ennusteen mukaan vielä 20-30 cm. Lohjanjärvi on viikossa noussut lähes 10 cm ja pidettäneen maaliskuun lopulla lähellä nykyistä, jos juoksutuksen nostaminen on mahdollista. Huhtikuun lopulla vedenkorkeus olisi ennusteen mukaan ylimmillään.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut ajankohdan keskimääräiselle tasolle. Kevään korkeimmalle tasolle se nousee hieman tavanomaista aikaisemmin. Juoksutus järvestä on ollut vähäistä viime kesäkuusta lähtien, tällä hetkellä noin 2 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.03.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hirsjärvi (Someronjärvi)
Hovirinnankoski
Juntola
Juvankoski
Paimionjoki - Aurajoki
Painio (Painionjärvi)
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto