www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Perhonjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syyskuun sateet ovat nostaneet Vaasan rannikon pienten jokien pinnat tavanomaiselle tasolleen. Viikonlopulle ennustetut sateet nostavat pintoja edelleen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kyrönjoen ja Lapuanjoen vesistöjen jokien ja järvien pinnat ovat edelleen selvästi tavanomaista alempana, paikoin poikkeuksellisen alhaalla.

Lapuanjoella Hirvijärven pinta on 80 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Hirvijärven pinta on alempana kuin kertaakaan aikaisempina kesinä. Kuortaneenjärvellä pinta on laskenut 50 cm tavanomaista alhaisemmalle tasolle. Kalajoella Hautaperän tekoaltaan pinta on kaksi metriä keskimääräistä alempana. Laajalti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla järvien pinnat ovat puolisen metriä tavanomaista alempana ja selvässä laskussa. Poikkeuksena on Uljuan allas jota pystytään pitämään nykytasollaan.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja. Viime viikon sateet nostivat niitä hieman, ja pieni nousu jatkuu paikoin tulevien sateiden myötä. Pudasjärven, Jongunjärven ja Jaurakkajärven pinnat ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja hitaassa nousussa joka jatkuu syys-lokakuun vaihteeseen. Kostonjärven juoksutus on 8 m3/s ja Irnijärven 4 m3/s, molempien vedenpinnat ovat noin 20 cm ajankohdalle tyypillistä tasoa matalammalla.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.09.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Emmes-Storträsket (Emmesin järvi)
Halsuanjärvi
Isojärvi
Lahnakoski
Patanan tekojärvi (Patanan tekoallas)
Patanan täyttökanava
Tunkkari
Ullavanjärvi
Venetjoen tekojärvi (Venetjärvi)
Vissaveden tekojärvi (Vissavesi)
Yrttikoski

Pohjavesi ja maankosteus
Halsua
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto