www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Hiitolanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sateisen syksyn ja alkutalven johdosta useimpien luonnontilaisten järvien vedenpinnat ovat Vuoksen vesistöalueella ajankohdan keskitason yläpuolella. Esimerkiksi Saimaan ja Kuolimon vedenkorkeudet ovat noin kerran viidessä vuodessa toistuvalla tasolla. Vedenkorkeuden nousu on pysähtynyt myös Saimaalla ja muissa järvissä kääntynyt jo laskuun. Vesistöalueen pohjoisosissa lumen vesiarvo on paikoin yli 50 mm keskimääräistä suurempi.

Saimaan vedenkorkeus on noussut runsaiden sateiden ja Pielisestä sekä Kallavedeltä tulevien tavallista suurempien virtaamien johdosta. Vedenkorkeus on nyt noin 60 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy helmikuun puoliväliin asti lähellä nykyistä tasoa ja kääntynee sen jälkeen hiljalleen laskuun. Saimaan lisäjuoksutuksia jatketaan todennäköisesti kesään asti, jottei vedenkorkeus nousisi lumien sulannan myötä tulvalukemiin.

Pielisen vedenkorkeus on 45 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on talvelle tyypillisessä laskussa, ja maaliskuun loppuun mennessä laskua kertyy 20-50 cm. Laskusta huolimatta vedenkorkeus pysyy koko talven reilusti ajankohdan mediaanitason yläpuolella.

Kallaveden vedenkorkeus on noin 15 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Vedenkorkeus on laskussa, jota kertyy 5-20 cm helmikuun loppuun mennessä. Lisäjuoksutuksia Naapuksen ja Konnuksen kanavista jatketaan todennäköisesti aina kevättulviin asti.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Simpelejärven vedenpinta on 15 cm tavallista korkeammalla, minkä vuoksi Juankosken juoksutusta pidetään edelleen ajankohtaan nähden suurena. Melakko-Loitimon vedenkorkeus on ajankohdalle tyypillisellä tasolla.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.01.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Juankoski
Kangaskoski
Simpelejärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Parikkala Särkisalmi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto