www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Taasianjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat talviseen tapaan pieniä, osin myös ajankohdan tavanomaista pienempiä. Lämpötila pysyy sääennusteiden mukaan pakkasen puolella ainakin seuraavan viikon ajan, joten virtaamat pysyvät pieninä. Lunta on etelärannikolla ja Lounais-Suomessa viimeisten sateiden jälkeen keskimääräistä enemmän.

Järvien vedenkorkeudet ovat edelleen ajankohdan keskimääräistä alempana. Monet pienet luonnontilaiset järvet pysyvät koko talven ajan poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana ja pysyy ennnusteen mukaan tammikuun loppuun asti tämän hetken tasolla.

Hiidenvesi on noin 20 cm ja Lohjanjärvi yli 40 cm ajankohdan tavanomaista tasoa alempana. Ennusteen mukaan Hiidenvesi laskee tammikuun loppuun mennessä 5-10 cm, Lohjanjärvi nousee hieman. Tuusulanjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan mediaanitasoa ja pysynee seuraavan kahden viikon ajan nykytason tuntumassa.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on edelleen hitaassa nousussa, mutta 25 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana ja ajankohtaan nähden alimmillaan sitten vuoden 2003.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 17.01.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Loviisanjoki urheilukenttä
Taasianjoki Holmankoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto