www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistössä useimpien järvien vedenkorkeudet ja jokien virtaamat ovat edelleen ajankohdan mediaaniarvojen alapuolella, vaikka viime viikkojen sateet ovatkin paikoin hieman nostaneet vedenpintoja. Viimeisin neljän viikon jakso on ollut keskimääräistä runsassateisempi.

Päijänteen vedenkorkeus hiukan ajankohdan pitkän aikavälin mediaanitason alapuolella. Nykyisellä varsin pienellä juoksutuksella pinnankorkeuden ennustetaan nousevan ennen vuodenvaihdetta joitakin senttejä. Päijänteen kokonaislähtövirtaama on noin 150 m3/s, kun ajankohdan keskivirtaama on 180 m3/s. Myös Kymijoen pääuoman virtaama on keskimääräistä pienempi. Hyyteen aiheuttamat tulvaongelmat eivät ole Kymijoella tänä talvena todennäköisiä, vaikka tulisi kireitäkin pakkasia, sillä pienellä virtaamalla hyyteeltä suojaavia jääkansia syntyy helpommin ja lisäksi joen vedenkorkeus pysyy muutenkin alhaisempana kuin suurella virtaamalla.

Vesistöalueen pohjoisosien suurista järvistä Keitele, Konnevesi ja Iisvesi ovat 5-10 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Pielavesi-Nilakassa ero ajankohdan mediaaniin on 15 cm. Vedenkorkeuksien muutokset ovat tässä kuussa ovat ennusteen mukaan hyvin pieniä.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus on ajankohdan mediaanin tuntumassa. Nykyisellä ajankohtaan nähden pienehköllä juoksutuksella Puulan pinta noussee loppuvuoden aikana muutaman sentin. Noin 10 cm joulukuun alkupuolen mediaanitasoa alempana oleva Vuohijärvi pysynee tammikuulle saakka suunnilleen nykyisellä tasollaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 05.12.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto