www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistöalueella järvien vedenkorkeudet ovat kääntyneet tai pian kääntymässä laskuun. Päijänteen ennustetaan nousevan vielä hiukan. Vedenpinnat ovat viime päivinä ja viikkoina olleet runsaslumisen talven jälkeen harvinaisen korkealla. Esimerkiksi Joutsan, Hirvensalmen ja Pertunmaan kuntien alueella sijaitseva Suontee nousi ylemmäksi kuin kertaakaan vajaaseen sataan vuoteen, vain kolmen sentin päähän vuonna 1924 mitatusta ennätyslukemasta. Suonteen alapuolinen Jääsjärvi kävi korkeimmalla tasollaan kolmeenkymmeneen vuoteen. Tämän kuun lämpöaallon myötä kasvanut haihdunta on merkittävästi pienentänyt järvien tulovirtaamia.

Päijänteen noin 35 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä oleva vedepinta noussee enää muutaman sentin ennen kääntymistään laskuun kesäkuussa. Päijänteen juoksutusta pienennettiin viime viikolla hiukan ja kokonaislähtövirtaama on nyt vajaat 350 m3/s. Kymijoen pääuoman virtaama on Kuusankoskella on noin 500 m3/s, kun se on tähän aikaan vuodesta keskimäärin 320-340 m3/s. Virtaama on jo hiukan pienentynyt ja sen ennustetaan edelleen pienenevän lähiviikkoina.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele, Konnevesi ja Pielavesi-Nilakka ovat 20-25 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Iisvedellä ero ajankohdan mediaaniin on runsaat 30 cm. Järvien pinnat ovat juuri lähteneet tai lähdössä laskuun ja ilman runsaita sateita ne ovat heinäkuun alulla jos varsin lähellä vuodenajan keskimääräisiä tasoja.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus on vajaat 20 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Puula on pysynyt viimeiset kaksi viikkoa suunnilleen nykyisellä tasollaan ja lähtenee pian laskuun. Ennusteen mukaan Puulan pinta on kesäkuun puolivälissä 5-10 cm nykyistä alempana. Kissakosken juoksutus on ollut kevään ajan varsin suuri, ajoittain yli 50 m3/s. Puulan suuren juoksutuksen myötä vedenpinnat alapuolisessa vesistössä mm. Vahvajärvessä, Lahnavedessä ja Vuohijärvessä ovat erittäin korkealla, vaikka ovatkin jo hiukan laskeneet kevään huippukorkeuksista.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.05.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Iso-Naakkima
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiesimä (Kiesimä Kerkonkoski ylä)
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Kolima (Kolima etelä)
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnevesi - luusua
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kuusvesi (Kuusvesi Simuna)
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Liesvesi (Vanginvesi)
Mankala
Muurasjärvi
Muuratjärvi
Myllykoski
Niinivesi (Niinivesi Kerkonkoski ala)
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka (Nilakka Kolu ylä)
Nilakka Äyskoski
Nuoramoisjärvi
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi (Saraavesi Kuusaa)
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Suontienselkä-Paasvesi (Suonenjoki)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto