www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistössä useimpien suurten järvien vedenpinnat ovat ajankohdan mediaanitasojen alapuolella, mutta myös keskimääräistä korkeammalla olevia järviä on paljon. Talven tähänastinen sademäärä on ollut keskimääräistä pienempi, ja kun lisäksi talvi on joitakin pakkasjaksoja lukuunottamatta ollut leuto, on lunta kaikkialla vesistöalueella selvästi vähemmän kuin pitkän jakson tilastojen mukaan keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Tässä vaiheessa näyttää todennäköiseltä, että järvien kevättulovirtaamat ovat pieniä ja monessa järvessä vedenpinta jää kesällä tavanomaista alemmaksi. Mahdolliset suuret sademäärät lopputalven ja kevään aikana voivat muuttaa tilannetta.

Päijänteen vedenkorkeus on runsaat 5 cm ajankohdan pitkän aikavälin mediaanitason alapuolella. Ennusteen mukaan pinta jatkaa hidasta laskuaan maaliskuun puoliväliin saakka, johon mennessä laskua kertynee alle 10 cm. Päijänteen kokonaislähtövirtaama on noin 180 m3/s, kun ajankohdan pitkän aikavälin keskivirtaama on runsaat 250 m3/s. Myös Kymijoen pääuoman virtaama on keskimääräistä pienempi, eivätkä suuret muutokset ole lähiviikkoina todennäköisiä.

Vesistöalueen pohjoisosien suurista järvistä Keitele on ajankohdan mediaanitason tuntumassa. Pielavesi-Nilakka ja Iisvesi ovat 5-10 cm ja Konnevesi runsaat 10 cm keskimääräistä alempana. Ennusteen mukaan muutokset vedenkorkeuksissa ovat helmikuun lopun ja maaliskuun aikana erittäin pieniä.

Mäntyharjun reitillä Puula on runsaat 5 cm korkeammalla ja Vuohijärvi noin 20 cm alempana, kun verrataan ajankohdan pitkän aikavälin mediaanitasoihin. Ennusteen mukaan Puulan pinta kääntyy pian laskuun kohti kevätkorkeutta, kun Kissakosken tällä hetkellä varsin pientä juoksutusta todennäköisesti kasvatetaan. Tämän seurauksena Puulan alapuolisen Vahvajärven ja Mäntyharjun reitin eteläosassa sijaitsevan Vuohijärven vedenpinnat kääntynevät nousuun. Vahvajärvi on nyt jopa 60 cm keskimääräistä alempana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.02.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto