www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistössä useimpien suurten järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdalle tyypillisissä lukemissa. Melko vähälumiseksi jääneen talven takia näyttää todennäköiseltä, että tänä vuonna järvien kevättulovirtaamat ovat pieniä ja monessa järvessä vedenpinta jää kesällä keskimääräistä alemmaksi. Mahdolliset suuret sademäärät kevään aikana voivat kuitenkin muuttaa tilannetta paljonkin. Huhtikuun tähänastinen sademäärä on vastannut ajankohdan pitkäaikaista keskitasoa.

Päijänteen tällä hetkellä vajaat 10 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä oleva vedenkorkeus on aloittanut kevätnousunsa, toistaiseksi hyvin hitaana. Ennusteen mukaan Päijänne on toukokuun lopussa 30-50 cm nykyistä korkeammalla. Päijänteen kokonaislähtövirtaama on nyt vain 140 m3/s, kun ajankohdan pitkän aikavälin keskivirtaama on runsaat 200 m3/s. Myös Kymijoen pääuoman virtaama on keskimääräistä pienempi.

Vesistöalueen pohjoisosien suuret järvet Keitele, Pielavesi-Nilakka ja Iisvesi ovat ajankohdan mediaanitasojen tuntumassa, Konnevesi on hieman keskimääräistä alempana. Sään kylmeneminen on hidastanut ennen huhtikuun puoliväliä alkanutta vedenpintojen nousua. Vedenpintojen nousu nopeutunee taas toukokuun alulla.

Mäntyharjun reitillä Puula on hiukan keskimääräistä korkeammalla. Ennusteen mukaan Puulan pinta pysyy seuraavat pari viikkoa hyvin lähellä nykyistä tasoaan ja nousee kohti kesäkorkeutta myöhemmin toukokuussa. Vuohijärven vedenkorkeus on noin 10 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Vuohijärven pinnankorkeuden nousu on merkittävästi hidastunut, ja ennusteen mukaan muutokset vedenkorkeudessa ovat lähiviikkoina vähäisiä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.04.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto