www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistöalueella järvien ja jokien vedenpinnat ovat sateisen ja leudon syksyn ja alkutalven myötä selvästi korkeammalla kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Sateisen sään ennustetaan jatkuvan ja vedenkorkeudet alueen suurimmissa järvissä ja myös monissa pienemmissä järvissä nousevat vielä.

Päijänteen vedenkorkeus on noin cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Pinta on jatkanut lokakuun alulla alkanutta nousuaan, huolimatta varsin suuresta juoksutuksesta, ja ennusteen mukaan nousee joulukuussa vielä 5-10 cm. Päijänteen lähtövirtaama on noin 280 m3/s, kun se tähän aikaan vuodesta on keskimäärin alle 200 m3/s. Myös Kymijoen pääuoman virtaama on ajankohtaan nähden hyvin suuri, noin 450 m3/s. Talven mahdolliset kovat pakkaset voivat yhdessä näin suuren virtaaman kanssa aiheuttaa hyydeogelmia.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele ja Iisvesi ovat runsaat 20 cm joulukuun alun pitkän ajan keskimääräistä tasoa ylempänä. Pielavedellä ja Konnevedellä ero ajankohdan mediaaniin on noin 10 cm. Järvien vedenpintojen ennustetaan nousevan joulukuussa 5-10 cm.

Mäntyharjun reitillä vedenpinnat ovat erityisen korkealla. Pyhävesi-Kallaveden pinta on vuodesta 1910 alkavalla havaintojaksolla ollut syksyllä tai talvella näin ylhäällä vain kerran, talvella 2011-2012. Puula on runsaat 10 cm ja Vuohijärvi jopa yli 35 cm keskimääräistä ylempänä. Kissakosken nykyisellä ajankohtaan nähden varsin suurella juoksutuksella, noin 40 m3/s, Puulan ennustetaan nousevan tässä kuussa vielä 5-10 cm. Puulan suuri lähtövirtaama pitää vedenpinnat myös alapuolisessa vesistössä korkealla.

Myös Lahden Vesijärven pinta on harvinaisen ylhäällä varsinkin vuodenaikaan nähden, lähes 30 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 08.12.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kallavesi (Pyhävesi Mäntyharju)
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Nuoramoisjärvi
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto