www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien pinnat ovat kääntyneet tai kääntymässä laskuun. Vedenkorkeudet ovat nyt ajankohtaan nähden korkealla, mutta lähestynevät kesänkuun aikana ajankohdan mediaanitasoja. Toukokuun sademäärä vesistöalueella on tähän mennessä ollut pitkän ajan tilastoihin nähden keskitasoa.

Päijänteen vedenpinta on saavuttanut kevään ja alkukesän huippukorkeutensa ja on nyt noin 40 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy seuraavat pari viikkoa lähellä nykyistä tasoaan ja kääntyy laskuun kesäkuun loppuun mennessä, riippuen sateista ja juoksutuspäätöksistä. Päijänteen lähtövirtaama on nyt noin 330 m3/s, kun vuodenajan pitkän aikajakson keskivirtaama on noin 220 m3/s. Myös Kymijoen pääuoman virtaama on varsin suuri, 420-440 m3/s. Ennusteen mukaan Kymijoen virtaama pienenee vähitellen lähiviikkoina.

Vesistöalueen pohjoisosien suurista järvistä Pielavesi-Nilakka on ajankohdan keskimääräisen tason tuntumassa, Konnevedessä ja ja säännöstellyssä Kivijärvessä ero ajankohdan mediaaniin on noin 15 cm sekä Keiteleessä ja Iisvedessä 20-25 cm. Ennusteen mukaan järvien pinnat alenevat kesäkuun loppuun mennessä 15-25 cm.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus ja Kissakosken juoksutus ovat tyypillisissä toukokuun loppupuolen lukemissa, ja niiden ennustetaan vähitellen alenevan seuraavien viikkojen aikana. Vuohijärven vedenkorkeus on hitaassa laskussa ja ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.05.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiesimä (Kiesimä Kerkonkoski ylä)
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kynsivesi-Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Liesvesi (Vanginvesi)
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi (Niinivesi Kerkonkoski ala)
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Tervo Talluskylä
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto