www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat ylempänä kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Joulukuu oli leuto ja järvien tulovirtaamat pysyivät suurehkoina. Vedenkorkeuksien nousu on kuitenkin pysähtynyt ja paikoin jo kääntynyt laskuksi. Kylmennyt sää pienentää valuntoja ja tulovirtaamia ja ennusteen mukaan vedenpinnat ovat lähiviikkoina pääosin laskussuunnassa. Poikkeuksiakin on, ja selvin niistä on Päijänne, joka nyt on hieman keskimääräistä alempana, mutta sen ennustetaan nousevan.

Päijänteen vedenkorkeus on nyt noin 5 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella. Päijänteen lähtövirtaamaa kuitenkin pienennetään tällä viikolla tilapäisesti, jotta Kymijokeen saadaan muoodostumaan hyyteeltä suojaavia jääkansia, ja tämän myötä Päijänteen pinta kääntyy nousuun. Keskiennusteen mukaan nousua kertyy tammikuun loppuun mennessä noin 10 cm. Vaikka virtaama pienenee, niin ennustetun kylmenemisen seurauksena syntyvät jää ja hyyde todennäköisesti nostavat Kymijoen vedenpintaa monin paikoin tällä viikolla.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele ja Konnevesi ovat vajaat 15 cm ja Pielavesi-Nilakka noin 25 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Lähiviikkoina vedenkorkeudet ennusteen mukaan laskevat, kuten tavallisesti tähän aikaan vuodesta. Alueen luoteisosassa Saarijärven reitillä useimpien järvien pinnat ovat korkealla, mutta laskussa.

Puulan ja useimpien muiden Mäntyharjun reitin järvien pinnankorkeudet ovat vuodenaikaan nähden varsin tavanomaisia eikä suuria muutoksia ole odotettavissa. Kyyveden pinta on noin 20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 11.01.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Lappalanjärvi
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto