www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistöalueella järvien ja jokien vedenpinnat ovat olleet syksystä saakka varsin korkealla. Vedenkorkeudet ovat pääosin laskussa, mutta useimpien suurten järvien pinnat pysyvät ajankohtaan nähden korkealla todennäköisesti alkukesään saakka. Lumen vesiarvo alueella on viikonvaihteen ja alkuviikon sateiden myötä kasvanut 10-20 mm ja on nyt hiukan suurempi kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Päijänteen vedenkorkeus on noin 50 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Vedenpinta on laskussa ja ennusteen mukaan se alenee huhtikuun puoliväliin mennessä vielä 25-35 cm. Ero ajankohdan mediaaniin pienenee selvästi tätä vähemmän, sillä Päijänteen pinta on yleensäkin tähän aikaan vuodesta laskussa. Päijänteen lähtövirtaama on erittäin suuri, noin 360 m3/s. Kymijoen pääuoman virtaama on Kuusankoskella 460-480 m3/s, kun se on tähän aikaan vuodesta keskimäärin noin 350 m3/s. Ilman lauhtumisen myötä hyydeongelmat ovat väistyneet: joen vedenpinta on tällä ja viime viikolla laskenut merkittävästi mm. Ahviossa, Hirvikoskessa ja Pernoonkoskessa.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele ja Iisvesi ovat noin 20 cm maaliskuun puolivälin keskimääräistä tasoa ylempänä. Pielavedellä ja Konnevedellä ero ajankohdan mediaaniin on 10-15 cm. Järvien vedenpintojen ennustetaan laskevan enää hiukan, ennen kuin ne kevättulovirtaamien kasvun myötä lähtevät nousuun, todennäköisesti huhtikuussa.

Mäntyharjun reitillä Puula on lähes 30 cm ja Vuohijärvi noin 20 cm keskimääräistä ylempänä. Kissakosken juoksutus on noin 40 m3/s. Suuri juoksutus pitää Puulan vedenpinnan hitaassa laskussa, mutta vedenkorkeus pysyy selvästi tavanomaista ylempänä, ja todennäköisesti toukokuulle ajoittuvan vedenkorkeushuipun ennustetaan olevan paljon keskimääräistä korkeampi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.03.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto