www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistöalueella suurten järvien vedenkorkeudet ovat vähäsateisen kesän johdosta laskeneet ajankohdan mediaanitason tuntumaan ja ennusteen mukaan laskevat loppukesällä selvästi tavallista alemmas. Monissa pienemmissä järvissä vedenkorkeudet ovat jo selvästi keskimääräistä alempana. Esimerkiksi Pihtiputaalla sijaitseva Saanijärvi on ajankohtaan nähden alempana kuin kertaakaan aiemmin vuonna 1910 alkaneella havaintojaksolla ja Saarijärvellä sijaitseva Karankajärvi on ollut heinäkuun puolivälissä vain kahdesti alempana vuosina 1963 ja 1911. Loppuviikolle ennustetut sateet voivat hieman hidastaa laskua, mutta kuivan maaperän ja suuren järvihaihdunnan johdosta vedenkorkeuksien ennustetaan jatkavan laskua.

Päijänteen laskussa oleva vedenpinta on ajankohdan mediaanitasolla. Vedenpinnan ennustetaan alentuvan 20-40 cm elokuun loppuun mennessä, jolloin vedenkorkeus olisi jo selvästi tavallista alempana. Päijänteen lähtövirtaaman vähittäinen pienentäminen jatkuu lähiviikkoina, ja tämän myötä myös Kymijoen virtaama pienenee. Kymijoen pääuoman virtaama on vielä ajankohdan keskimääräisen suuruinen, mutta ennusteen mukaan elokuussa virtaama jää tavallista pienemmäksi.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keiteleen ja Kivijärven vedenkorkeudet ovat laskeneet jo normaalia alemmas. Konnevesi, Pielavesi-Nilakka ja Iisvesi-Virmasvesi-Rasvanki ovat vielä ajankohdan mediaanitasojen tuntumassa ja vuodenajalle tyypilliseen tapaan laskusuunnassa. Mäntyharjun reitillä sijaitsevat Kyyvesi, Puula ja Vuohijärvi ovat myös ajankohdalle tyypillisissä lukemissa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.07.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Lappalanjärvi
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto