www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Useimmat Kymijoen vesistöalueen järvet ovat olleet alkukesästä asti laskusuunnassa. Syksy on ollut hyvin vähäsateinen: syyskuun alusta tähän päivään saakka laskettu sadekertymä vesistöalueella on alle puolet vastaavan ajankohdan pitkän jakson tilastojen keskimääräisestä sadannasta. Lokakuussa ei ole satanut juuri lainkaan. Näillä näkymin vähäsateinen jakso jatkuu ja järvien vedenpintojen ennustetaan edelleen laskevan.

Päijänteen vedenpinta on vielä tällä hetkellä joitakin senttejä ajankohdan mediaanitasoa korkeammalla. Virtaama Kalkkisen luonnonkoskesta on pienentynyt pinnan laskiessa ja kun myös juoksutusta säännöstelypadosta on vähennetty, on Päijänteen kokonaislähtövirtaama nyt melko pieni, noin 150 m3/s. Tämä yhdessä pienentyneen järvihaihdunnan kanssa hidastaa Päijänteen pinnan alenemista. Vedenkorkeuden ennustetaan olevan marraskuun lopussa 0-10 cm nykyistä alempana. Kymijoen pääuoman virtaama on noin 180 m3/s, kun ajankohdan mediaanivirtaama on lähes 250 m3/s. Virtaaman ennustetaan edelleen pienenevän ennen kuun vaihdetta, mutta suuria muutoksia ei ole odotettavissa.

Vesistöalueen pohjoisosien suurista järvistä Keitele on vielä ajankohdan mediaanitason tuntumassa, kun taas Konnevesi ja Iisvesi ovat painuneet 5-10 cm keskitasoa alemmaksi. Pielavesi-Nilakassa ero ajankohdan mediaaniin on pian jo 15 cm. Vedenkorkeuksien laskun ennustetaan hidastuvan ja marraskuussa todennäköisesti lähes pysähtyvän, mutta samalla ero ajankohdan keskimääräiseen tasoon kasvaa, sillä tyypillisesti näiden järvien pinnat nousevat marraskuussa.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus ja Kissakosken juoksutus ovat alhaisempia kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Juoksutusta on viime viikkoina pienennetty ja tämän myötä myös alapuolisen Vahvajärven pinta on laskenut. Ennusteen mukaan Puula, kuten myös 5 cm lokakuun loppupuolen mediaanitasoa alempana oleva Vuohijärvi, pysyvät lähiviikot suunnilleen nykyisillä tasoillaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.10.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnivesi
Korkeakoski
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Mankala
Muurasjärvi
Myllykoski
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Tervo Talluskylä
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto