www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kymijoen vesistöalueella useimpien suurten järvien pinnat ovat nousussa, ja niiden ennustetaan nousevan keskimääräisiä kevään ja alkukesän vedenkorkeushuippuja korkeammalle. Tämä on seurausta monesta tekijästä: vedenpinnat olivat jo talven jälkeen ennen nousun alkamista tavanomaista korkeammalla, lunta on kertynyt keskimääräistä enemmän ja lisäksi huhtikuun lopun sademäärän ennustetaan olevan melko runsas.

Päijänteen vedenkorkeus on noin 40 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella ja nousussa. Ennusteen mukaan vedenpinta nousee kesäkuun alkuun mennessä tulvarajana pidetyn tason NN+78,80 m tuntumaan tai jopa sen yläpuolelle. Päijänteen lähtövirtaama on nostettu vedenpinnan nousun hillitsemiseksi varsin suureksi. Tämän myötä myös Kymijoen virtaama on suuri, Kuusankoskella hieman suurempi kuin tulvarajaksi määritelty virtaama 480 m3/s. Ennusteen mukaan Kymijoen virtaama ei enää juurikaan kasva, mutta pysyy lähellä nykyisiä lukemia toukokuun lopulle saakka.

Vesistöalueen pohjoisosan suuret järvet Keitele, Konnevesi ja Pielavesi-Nilakka ovat niinikään nousussa ja 30-35 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Niiden ennustetaan nousevan selvästi keskimääräisiä keväthuippuja korkeammalle. Järvien pinnat saavuttanevat huippunsa toukokuussa.

Myös Mäntyharjun reitillä vedenpinnat ovat nousussa. Puula on noin 20 cm ja Kyyvesi sekä Vuohijärvi 35-40 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Kuten muuallakin vesistöalueella, ovat järvet aloittaneet kevään nousun keskimääräistä aiemmin, ja tämä kasvattaa eroa ajankohdan mediaaniin.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.04.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Ahvenkoski
Ala-Keitele (Keitele Äänekoski)
Ala-Kivijärvi
Ala-Rieveli
Anjalankoski voimalaitos
Ediskoski
Haukkajärvi
Hirvikoski
Huopanankoski
Iisvesi
Iso-Kamponen (Kamponen Puolakka)
Isojärvi
Jukakoski
Jyräänkoski pato
Jääsjärvi (Jääsjärvi etelä)
Kalkkinen
Kallavesi (Pyhävesi Mäntyharju)
Kalmarinselkä (Kalmarinjärvi)
Kankarisvesi (Jämsänkoski ylä)
Karankajärvi
Keltti
Kiimasjärvi
Kivijärvi (Kivijärvi Huhmarlahti)
Kivijärvi (Ylä-Kivijärvi)
Koivukoski
Kolima (Kolima etelä)
Konnevesi (Konnevesi etelä)
Konnevesi - luusua
Konnivesi
Korkeakoski
Kuhnamo (Äänekoski ala)
Kuuhankavesi (Kuuhankavesi Hankasalmi)
Kuusankoski
Kuusvesi (Kuusvesi Simuna)
Kyyvesi (Kyyvesi Haukivuori)
Lahnavesi (Lahnavesi Tuustaipale ala)
Lannevesi
Lappalanjärvi
Leivonvesi (Kynsivesi Simuna)
Leppävesi
Liekune Kissakoski
Liesvesi (Vanginvesi)
Mankala
Muurasjärvi
Muuratjärvi
Muuruejärvi
Myllykoski
Niinivesi (Niinivesi Kerkonkoski ala)
Niinivesi Nokisenkoski
Nilakka Äyskoski
Nuoramoisjärvi
Palokkajärvi
Parantala
Pernoonkoski
Pielavesi (Pielavesi Säviä)
Piirteenvirta Ahvio
Pudasjärvi-Syväjärvi (Pudasjärvi)
Puula (Puulavesi Liekune)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Jaala)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Parantala)
Päijänne (Päijänne Kalkkinen)
Päijänne (Päijänne Padasjoki)
Päijänne (Päijänne pohj.)
Pääjärvi
Ruotsalainen (Kalkkinen ala)
Ruotsalainen ala (Ruotsalainen Heinola)
Saarijärvi
Saarijärvi
Saraavesi (Saraavesi Kuusaa)
Saraavesi Kuhankoski
Sarkavesi (Juolasvesi Voikoski)
Siikakoski
Sonnanjärvi
Suolajärvi
Suontee (Suontee Ollinsalmi)
Suontienselkä-Paasvesi (Suonenjoki)
Tammijärvi
Vahvajärvi
Vatianjärvi
Verla
Vesijärvi
Voikkaa
Volanjoki
Vuohijärvi (Vuohijärvi etelä)
Vuolenkoski
Vuosjärvi
Ylä-Keitele (Keitele Viitasaari)
Äänekoski

Pohjavesi ja maankosteus
Elimäki
Joutsa Mutkala
Karstula Taikkomäki
Keitele Viinikkala
Laukaa Äijälä
Pertunmaa (Kolunoja)
Pieksamäki Naakkima
Valkeala
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto