Vesistöennusteet: Porvoonjoen vesistöalue - Mallusjärvi

Vesistöennusteet > Porvoonjoen vesistöalue > Mallusjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 31.1.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.1.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.2.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 45.86 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 45.85 - 45.87 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 45.85 m, 75 % todennäköisyydellä yli 45.85 m, 25 % todennäköisyydellä yli 45.86 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 45.87 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 45.85 m ja maksimiarvo 45.91 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 46.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 47.34 m, se on havaittu 17.04.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 46.02 m.
  • Havainnot asemalta 1800110. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 45.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 45.85 - 45.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 45.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.85 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 45.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 45.85 - 45.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 45.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.84 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 45.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 45.85 - 45.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.82 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 46.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.03 - 46.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.93 m.