Vesistöennusteet: Porvoonjoen vesistöalue - Patomäenkoski

Vesistöennusteet > Porvoonjoen vesistöalue > Patomäenkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.1.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.74 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.52 - 3.63 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.52 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.63 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.01 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.63 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.51 m3/s ja maksimiarvo 6.13 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 18.11 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 26.00 m3/s, se on havaittu 24.04.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 10.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           8.95           3.051          
  2           17.19           1.935          
  3           19.52           2.458          
  4           21.01           2.900          
  5           22.12           3.258          
  6           23.00           3.556          
  7           23.73           3.809          
  8           24.35           4.030          
  9           24.90           4.225          
  10           25.38           4.401          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  15           27.22           5.077          
  20           28.51           5.559          
  30           30.31           6.240          
  40           31.58           6.724          
  50           32.56           7.100          
  60           33.36           7.408          
  70           34.04           7.668          
  80           34.62           7.893          
  90           35.14           8.093          
  100           35.60           8.271          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1800300 Patomäenkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Tulva 2004 28 m3/s