Vesistöennusteet: Porvoonjoen vesistöalue - Vakkola

Vesistöennusteet > Porvoonjoen vesistöalue > Vakkola > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.4.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 69.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 30.2 - 103 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 30.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 52.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 85.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 103 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 25.9 m3/s ja maksimiarvo 120 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1963 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 79.46 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 203.00 m3/s, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 36.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           33.19           5.356          
  2           74.84           3.396          
  3           86.62           4.315          
  4           94.15           5.090          
  5           99.73           5.718          
  6           104.17           6.241          
  7           107.86           6.686          
  8           111.01           7.073          
  9           113.77           7.416          
  10           116.22           7.724          
  15           125.52           8.911          
  20           132.03           9.757          
  30           141.13           10.952          
  40           147.54           11.801          
  50           152.50           12.461          
  60           156.54           13.001          
  70           159.96           13.458          
  80           162.91           13.854          
  90           165.51           14.204          
  100           167.84           14.517          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1800500 Vakkola havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.