Vesistöennusteet: Porvoonjoen vesistöalue - Vakkola

Vesistöennusteet > Porvoonjoen vesistöalue > Vakkola > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.4.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.4.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 17.22 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.38 - 17.75 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 16.38 m, 75 % todennäköisyydellä yli 16.92 m, 25 % todennäköisyydellä yli 17.49 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 17.75 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 16.27 m ja maksimiarvo 17.97 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 17.36 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 18.84 m, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 16.55 m.
  • Havainnot asemalta 1800500 Vakkola. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 15.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 15.30 - 15.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 15.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 15.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 15.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 15.27 - 15.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 15.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 15.26 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 15.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 15.31 - 15.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 15.23 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 16.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.10 - 16.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 17.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 15.72 m.