www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vantaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä-Suomen jokien vedenkorkeudet ovat jatkaneet laskuaan pakkasjakson jatkuessa. Jokien jäätyminen voi nostaa paikoin vedenpintoja kovilla pakkasilla, mutta hyydeongelmat ovat etelä- ja lounaisrannikon pienissä joissa epätodennäköisiä. Ensi viikon loppua kohti sään ennustetaan lauhtuvan ja etenkin lounaassa sulanta voi näkyä vesistöissä. Myös ennustettujen sateiden tullessa vetenä ne saattavat nostaa vedenpintoja.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on edelleen ajankohdan keskitason tuntumassa ja hienoisessa nousussa. Painion vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja laskussa.

Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenkorkeudet ovat vähän ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Tammikuun loppuun mennessä niiden ennustetaan laskevan 5-10 cm. Tuusulanjärven pinta on pysytellyt ajankohdan mediaanitasolla eikä suuria muutoksia ole odotettavissa. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on laskussa, mutta viime vuoden lopun sateiden vaikutuksesta vielä yli 25 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Se laskee ennusteen mukaan tammikuun loppuun mennessä 10-15 cm nykyisestä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.01.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hanala
Hirvijärvi
Kellokosken patoallas
Kytäjoki
Kytäjärvi
Lepsämänjoki
Luhtaanmäenjoki
Luhtajoki
Myllymäki
Ohkolanjoki
Oulunkylä
Palojoki
Ridasjärvi
Rusutjärvi
Salmijärvi
Sandbacka
Suolijärvi (Ylä-Suolijärvi)
Tuusulanjoki Jokitien silta
Tuusulanjoki Myllykylä
Tuusulanjärvi
Valkjärvi
Vantaanjoki Paloheimo
Vantaanjoki Peltosaari
Vantaanjoki Pirttiranta
Vantaanjoki Vanhakaupunki
Ylikylä
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto