www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siuntionjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenkorkeudet saattavat nousta perjantaista alkaneen lauhtumisen myötä. Lauhinta on lounaassa, jossa sulanta ja vesisateet saavat virtaaamat mahdollisesti reippaaseenkin kasvuun. Esimerkiksi Perniönjoen vedenkorkeus saattaa jälleen ylittää rajan, jolla vedet nousevat alavimmille pelloille. Maanantaina sään ennustetaan jälleen viilenevän, eikä todennäköisesti lumipeitteestä ehdi huveta kuin osa.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on pysynyt ajankohdan keskitason tuntumassa ja jatkaa hienoista nousuaan. Painion vedenkorkeus on laskenut, mutta lauhtunut sää kääntänee sen välillä pieneen nousuun.

Hiidenveden vedenkorkeus on laskenut vuoden alun jälkeen noin 20 cm ja on nyt lähellä ajankohdan tavanomaista tasoa. Lohjanjärvi on laskenut reilun 5 cm verran, Lohjanjärven ja Hiidenveden ennustetaan pysyvän seuraavalla viikolla lähellä tämän hetken tasoa tai laskevan vähän. Tuusulanjärven vedenkorkeus on laskenut viikon aikana noin 5 cm ja sen ennustetaan nousevan lauhan jakson myötä seuraavalla viikolla saman 5 cm verran. Artjärven Pyhäjärven pinta on jatkanut laskua vuodenvaihteen jälkeen, mutta edelleen noin 20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Lasku on hidastunut ja tammikuun loppuun mennessä järven ennustetaan laskevan 0-5 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.01.2021).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Enäjärvi (Enäjärvi Hulttilanjoki)
Palojärvenkoski
Palojärvi (Palojärvi eli Palajärvi)
Poikkipuoliainen
Siuntionjoki
Tjusträsk (Siuntionjoki)

Pohjavesi ja maankosteus
Siuntio
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto