www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä-Suomen jokien vedenkorkeudet ovat jatkaneet laskuaan pakkasjakson jatkuessa. Jokien jäätyminen voi nostaa paikoin vedenpintoja kovilla pakkasilla, mutta hyydeongelmat ovat etelä- ja lounaisrannikon pienissä joissa epätodennäköisiä. Ensi viikon loppua kohti sään ennustetaan lauhtuvan ja etenkin lounaassa sulanta voi näkyä vesistöissä. Myös ennustettujen sateiden tullessa vetenä ne saattavat nostaa vedenpintoja.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on edelleen ajankohdan keskitason tuntumassa ja hienoisessa nousussa. Painion vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja laskussa.

Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenkorkeudet ovat vähän ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Tammikuun loppuun mennessä niiden ennustetaan laskevan 5-10 cm. Tuusulanjärven pinta on pysytellyt ajankohdan mediaanitasolla eikä suuria muutoksia ole odotettavissa. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on laskussa, mutta viime vuoden lopun sateiden vaikutuksesta vielä yli 25 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Se laskee ennusteen mukaan tammikuun loppuun mennessä 10-15 cm nykyisestä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.01.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Averia
Hiidenvesi
Hormajärvi
Kirmustenjärvi
Lohjanjärvi (Lohjanjärvi Lohja)
Maikkalanselkä
Nummenjoki Pirkkula
Peltokoski
Punelia
Pusulanjoki Hyvelän silta
Puujärvi (Puujärvi säännöstelypato)
Saarijärvi
Vanjoki Jokikunta
Vanjoki Kutin silta
Vanjoki Nahkakoski
Vaskijärvi
Vihtijärvi
Väänteenjoki
Ylimmäinen

Pohjavesi ja maankosteus
Karkkila
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto