www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Aurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Alkusyksy oli melko kuiva etelä- ja lounaisrannikolla, minkä johdosta jokien vedenpinnat olivat pääosin hitaassa laskussa ja järvien vedenkorkeudet eivät juuri muuttuneet. Vedenpinnat ovat monin paikoin lähellä tyypillisiä syystasoja. Lokakuun loppupuoli on ollut alkusyksyä sateisempi ja jokien virtaamat ovat kasvaneet maltillisesti. Lähipäiville on ennustettu sateita Lounais- ja Etelä-Suomeen, joten jokien virtaamien odotetaan paikoin kasvavan loppuviikkoa kohden.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja se säilyttää tasonsa ennusteen mukaan marraskuun alkupuolelle. Painion vedenpinta on noussut edellisviikon tasostaan ja se on nyt hieman lokakuun lopulle tavanomaisen tason yläpuolella. Pinta ei juuri muutu ennusteen mukaan seuraavan kahden viikon aikana.

Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenpinnat eivät ole juuri muuttuneet lokakuun aikana. Molempien järvien pinnat ovat ajankohdan keskitason tuntumassa. Lokakuun loppupuolen sateet nostavat hiljalleen vedenpintoja tämän ja ensi viikon aikana. Tuusulanjärven pinta on pysynyt ajankohdan mediaanitason lähellä ja se ei juuri muutu ennusteen mukaan parin seuraavan viikon aikana. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on ajankohdan keskimääräisen tason tuntumassa, ja se kääntynyt nousuun sateisen vaikutuksesta. Nousun ennustetaan jatkuvan marraskuun loppupuolelle.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 27.10.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Halinen
Hypöistenkoski
Paimionjoesta Aurajokeen
Savijoki Myllykylä
Savijoki Tarvasjoki
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto