Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue - Eura keskusta

Vesistöennusteet > Eurajoen vesistöalue > Eura keskusta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.4.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.2.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.4.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 30.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 29.99 - 31.75 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 29.99 m, 75 % todennäköisyydellä yli 30.23 m, 25 % todennäköisyydellä yli 31.03 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 31.75 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 29.99 m ja maksimiarvo 32.03 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2009 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 30.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 31.09 m, se on havaittu 25.02.2020 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 30.17 m.
  • Havainnot asemalta 3402200. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvaraja 31.00 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 29.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.63 - 29.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 29.56 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 29.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.61 - 29.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 29.55 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 29.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.63 - 29.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 29.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 29.50 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 29.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 29.66 - 29.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 30.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 29.54 m.