www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Mouhijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Mouhijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.7.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.6.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.9.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.04 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.45 - 5.92 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.45 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.48 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.47 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.92 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.45 m3/s ja maksimiarvo 9.04 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2012 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 13.45 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 15.77 m3/s, se on havaittu 25.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 10.66 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           10.56           0.850          
  2           13.16           0.539          
  3           13.90           0.685          
  4           14.37           0.808          
  5           14.72           0.908          
  6           15.00           0.991          
  7           15.23           1.062          
  8           15.43           1.123          
  9           15.60           1.178          
  10           15.75           1.226          
  15           16.33           1.415          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  20           16.74           1.549          
  30           17.31           1.739          
  40           17.71           1.874          
  50           18.02           1.979          
  60           18.27           2.065          
  70           18.49           2.137          
  80           18.67           2.200          
  90           18.83           2.255          
  100           18.98           2.305          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3508520 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto