www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Mouhijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Mouhijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.4.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.12.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 64.89 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 64.71 - 65.42 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 64.71 m, 75 % todennäköisyydellä yli 64.77 m, 25 % todennäköisyydellä yli 65.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 65.42 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 64.69 m ja maksimiarvo 65.76 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1995 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 64.93 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 65.45 m, se on havaittu 19.12.2006 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 64.78 m.
  • Havainnot asemalta 3508520 Mouhijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.07. vedenkorkeus on keskimäärin 64.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.61 - 64.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 64.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.57 - 64.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.49 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 64.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.52 - 64.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.39 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 64.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.62 - 64.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.41 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto