Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Näsijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Näsijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.4.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.4.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 121 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 78.5 - 168 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 78.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 101 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 146 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 168 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 65.4 m3/s ja maksimiarvo 187 m3/s.