Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Näsijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Näsijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.1.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.1.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 63.7 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 48.8 - 73.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 48.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 57.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 68.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 73.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 48.3 m3/s ja maksimiarvo 79.3 m3/s.