Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Näsijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Näsijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.5.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.4.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.7.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 159 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 100 - 224 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 100 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 133 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 184 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 224 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 98.6 m3/s ja maksimiarvo 271 m3/s.