Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Näsijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Näsijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.12.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.12.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 85.9 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 63.7 - 135 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 63.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 76.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 101 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 135 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 62.5 m3/s ja maksimiarvo 213 m3/s.