Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Näsijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Näsijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.12.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.12.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.12.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 71.9 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 59.9 - 98.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 59.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 66.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 78.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 98.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 59.9 m3/s ja maksimiarvo 112 m3/s.