Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Näsijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Näsijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.12.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.12.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.1.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 93.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 93.5 - 120 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 93.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 93.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 93.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 120 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 93.5 m3/s ja maksimiarvo 149 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1980 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 151.61 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 247.00 m3/s, se on havaittu 16.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 109.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           101.50           6.897          
  2           146.60           4.373          
  3           159.35           5.556          
  4           167.51           6.556          
  5           173.56           7.365          
  6           178.36           8.037          
  7           182.36           8.610          
  8           185.77           9.109          
  9           188.76           9.551          
  10           191.41           9.947          
  15           201.48           11.476          
  20           208.53           12.565          
  30           218.38           14.104          
  40           225.32           15.198          
  50           230.69           16.048          
  60           235.07           16.744          
  70           238.76           17.332          
  80           241.96           17.842          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           244.78           18.292          
  100           247.30           18.695          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3506950 Tammerkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.