Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Jämijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Jämijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.9.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.9.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.9.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 100.74 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 100.71 - 101.04 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 100.71 m, 75 % todennäköisyydellä yli 100.71 m, 25 % todennäköisyydellä yli 100.83 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 101.04 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 100.71 m ja maksimiarvo 101.29 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1913 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 102.09 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 103.44 m, se on havaittu 27.04.1916 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 101.23 m.
  • Havainnot asemalta 3508000 Jämijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 100.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 100.64 - 100.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 100.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 100.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 100.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 100.72 - 100.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 101.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 100.60 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 100.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 100.76 - 101.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 101.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 100.60 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 100.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 100.64 - 101.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 101.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 100.53 m.