Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Längelmävesi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Längelmävesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.12.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.1.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 32.2 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 24.1 - 53.7 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 24.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 27.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 37.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 53.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 24.1 m3/s ja maksimiarvo 92.6 m3/s.