Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Längelmävesi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Längelmävesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.11.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.11.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.11.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 21.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.5 - 22.0 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 21.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 21.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 21.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 22.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 21.5 m3/s ja maksimiarvo 22.6 m3/s.