Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kuohijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kuohijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.11.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.11.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.11.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.45 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.44 - 5.50 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.44 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.45 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 5.47 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.50 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.44 m3/s ja maksimiarvo 5.55 m3/s.