Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kuohijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kuohijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.11.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.1.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 86.62 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 86.62 - 86.77 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 86.62 m, 75 % todennäköisyydellä yli 86.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 86.63 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 86.77 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 86.62 m ja maksimiarvo 87.08 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 86.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 87.24 m, se on havaittu 27.05.1932 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 86.62 m.
  • Havainnot asemalta 3501112. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 13.12. vedenkorkeus on keskimäärin 86.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.57 - 86.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.57 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 29.12. vedenkorkeus on keskimäärin 86.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.53 - 86.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.51 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 29.01. vedenkorkeus on keskimäärin 86.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.48 - 86.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 01.03. vedenkorkeus on keskimäärin 86.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.46 - 86.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.42 m.