www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Alasjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Alasjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.6.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.6.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.6.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 1.04 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.644 - 2.19 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.644 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.842 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.32 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.19 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.639 m3/s ja maksimiarvo 3.10 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto