Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loppijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loppijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 20.12.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.1.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 2.81 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.17 - 4.97 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.17 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.75 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.15 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.97 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.04 m3/s ja maksimiarvo 6.68 m3/s.