Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loppijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loppijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.12.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.11.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.12.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.559 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.397 - 1.88 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.397 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.419 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.731 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.88 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.394 m3/s ja maksimiarvo 3.87 m3/s.