Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loppijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loppijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 11.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.3.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.97 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.68 - 3.33 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.68 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.94 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.18 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.33 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.41 m3/s ja maksimiarvo 4.80 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2011 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2.47 m3/s, se on havaittu 27.04.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.72 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.68           0.113          
  2           2.01           0.071          
  3           2.10           0.091          
  4           2.16           0.107          
  5           2.20           0.120          
  6           2.24           0.131          
  7           2.26           0.141          
  8           2.29           0.149          
  9           2.31           0.156          
  10           2.33           0.163          
  15           2.40           0.188          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  20           2.45           0.205          
  30           2.52           0.231          
  40           2.57           0.248          
  50           2.61           0.262          
  60           2.65           0.274          
  70           2.67           0.283          
  80           2.70           0.292          
  90           2.72           0.299          
  100           2.73           0.306          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3502200 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.