Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loppijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loppijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.11.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.11.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.11.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 105.82 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 105.82 - 105.83 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 105.82 m, 75 % todennäköisyydellä yli 105.82 m, 25 % todennäköisyydellä yli 105.82 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 105.83 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 105.82 m ja maksimiarvo 105.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1992 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 106.05 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 106.26 m, se on havaittu 03.08.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 105.94 m.
  • Havainnot asemalta 3502200 Loppijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 13.12. vedenkorkeus on keskimäärin 105.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.81 - 105.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.81 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 29.12. vedenkorkeus on keskimäärin 105.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.82 - 105.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.81 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 29.01. vedenkorkeus on keskimäärin 105.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.76 - 105.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.75 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 01.03. vedenkorkeus on keskimäärin 105.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.68 - 105.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.67 m.