Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Suojärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Suojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.12.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 2.27 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.06 - 5.42 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.06 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.11 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.00 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.42 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.06 m3/s ja maksimiarvo 8.49 m3/s.