Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Suojärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Suojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.4.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.70 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.24 - 8.19 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.24 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.75 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 7.56 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 8.19 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.58 m3/s ja maksimiarvo 8.72 m3/s.