www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Liesjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Liesjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 11.12.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.8.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.4.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 4.74 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.28 - 7.96 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.28 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.02 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 5.53 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 7.96 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.12 m3/s ja maksimiarvo 9.05 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto