www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Liesjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Liesjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.4.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.4.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.4.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.54 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.54 - 108.56 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.54 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.54 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.54 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.56 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.54 m ja maksimiarvo 108.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 108.60 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 109.04 m, se on havaittu 14.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.24 m.
  • Havainnot asemalta 3509140 Liesjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.04. vedenkorkeus on keskimäärin 108.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.49 - 108.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.46 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.05. vedenkorkeus on keskimäärin 108.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.38 - 108.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.33 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.06. vedenkorkeus on keskimäärin 108.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.19 - 108.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.11 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.07. vedenkorkeus on keskimäärin 108.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.06 - 108.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.00 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto