Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Huittinen Syyrensuu

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Huittinen Syyrensuu > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.12.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.1.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 344 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 230 - 537 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 230 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 274 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 452 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 537 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 230 m3/s ja maksimiarvo 691 m3/s.