Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Huittinen Syyrensuu

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Huittinen Syyrensuu > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.12.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.12.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.12.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 242 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 230 - 284 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 230 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 236 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 246 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 284 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 230 m3/s ja maksimiarvo 380 m3/s.