Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Huittinen Syyrensuu

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Huittinen Syyrensuu > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.2.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.10.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 492 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 305 - 655 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 305 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 434 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 549 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 655 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 292 m3/s ja maksimiarvo 748 m3/s.